Udaje pre: Phaseolus vulgaris

 Spravne meno  Phaseolus vulgaris L.
 Zaradenie  Papradorasty a semenne rastliny
 Celad  Fabaceae (bôbovité)
 Slovensky nazov  fazuľa záhradná
 Synonyma  Phaseolus nanus L.
 Alochtonnost  pestovaný druh, ktorý údajne splaňuje, avšak konkrétne údaje o jeho splanení chýbajú
 Dalsie informacie  Na uzemi Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovany druh.