Basic Info

Čiamporová, Milada RNDr., CSc.

senior researcher
E-mail: milada.ciamporova@savba.sk
Phone: 02/ 5942 6129
Fax: 02/ 5942 6100