Basic Info

Petrýdesová, Jana Mgr., PhD.

scientist researcher
Webpage: ibot.sav.sk/usr/Jana/
E-mail: jana.petrydesova@savba.sk
Phone: 02/ 5942 6126