Basic Info

Jašková, Katarína Mgr.

E-mail: katarina.herkova@savba.sk
Phone: 02/ 5942 6118