Projects

National

Biosystematické štúdium karpatsko-panónskych zástupcov rodu Sesleria (Poaceae)
Biosystematic study of Carpatho-Pannonian representatives of the genus Sesleria (Poaceae)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Majerová Monika PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019