Publications

Bérešová, Anna

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • ADAMČÍK, Slavomír – PASTIRČÁKOVÁ, Katarína – SENKO, Dušan – FAČKOVCOVÁ, Zuzana – CABOŇ, Miroslav – ADAMČÍKOVÁ, Katarína – JANČOVIČOVÁ, Soňa – SVITOK, Marek – MIKUŠOVÁ, Petra – HINDÁKOVÁ, Alica – GUTTOVÁ, Anna. Distribution limits of fungi with various trophic strategies in Europe. In Mycological Discoveries for a Better World : 11th International Mycological Congress : Abstract Book [elektronický zdroj]. – 2018, p. 320-321. Dostupné na internete: <http://ut.suagm.edu/sites/default/files/uploads/pdf/IMC-2018-Abstract-Book-071618.pdf>(11th International Mycological Congress : Mycological Discoveries for a Better World). Typ: AFG
  • DRAŽIL, Tomáš – BARLOG, Milan – GUTTOVÁ, Anna – HRIC, Karol – KORMANČÍK, Jozef – LESKOVJANSKÁ, A. – MIHÁĽ, František – OLEKŠÁK, Peter – SOJÁK, Marián – ŠTEVÍK, Miroslav. Prielom Hornádu v Slovenskom raji. Zostavovateľ Tomáš Dražil. 1. vyd. Spišská Nová Ves : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Slovenský raj, 2018. 191 s. ISBN 978-80-8184-053-1. Typ: BAB
  • GUTTOVÁ, Anna – PALICE, Zdeněk – LIŠKA, Jiří – LACKOVIČOVÁ, Anna. Príspevok k poznaniu diverzity lišajníkov východného Slovenska = Contribution to the knowledge of lichen diversity of the Eastern Slovakia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 11-34. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • GUTTOVÁ, Anna – MIHÁL, Ivan – PIŠÚT, Ivan – GLEJDURA, Stanislav. Huby a lichenizované huby. In Kokava nad Rimavicou. – Kokava nad Rimavicou : Obecný úrad Kokava nad Rimavicou, 2018, s. 65-70. ISBN 978-80-973041-5-7. Typ: AEDA
  • GUTTOVÁ, Anna. Recenzia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 54. ISSN 1337-7043. Recenzia na: Nordic Lichen Flora Vol. 6 Verrucariaceae 1 / Moberg, R., Tibell, S. & Tibell, L. – Uppsala : Museum of Evolution, Uppsala University, Naturcentrum AB, Nordic Lichen Society, Billes Tryckeri AB, Mölndal, 2017. – ISBN 978-91-85221-33-2. Typ: EDI
  • GUTTOVÁ, Anna – LACKOVIČOVÁ, Anna. Nekrológy a spomienky. RNDr. Ivan Pišút, DrSc. (*13.3.1935 – †14.12.2017). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 112-114. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
  • HINDÁKOVÁ, Alica – FAČKOVCOVÁ, Zuzana – GUTTOVÁ, Anna. The role of photobiont – green algal species in shaping the distributional range of the members of the lichen genus Solenospora. In Green future: algae – applications and perspective. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society: Abstract & Programme Book. Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra, 22-25 May 2018, Poland. – Kraków, Polska : Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 62. ISBN 978-83-61191-01-8.(The 37th International Conference of the Polish Phycological Society "Green future: algae – applications and perspective"). Typ: AFK
  • MIŠÍKOVÁ, Katarína – GUTTOVÁ, Anna. Nekrológy a spomienky. RNDr. Anna Kubinská, CSc. (*26.7.1949 – †23.12.2017). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 114-119. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
  • PAOLI, Luca – GUTTOVÁ, Anna – FAČKOVCOVÁ, Zuzana – LOPPI, Stefano. Issues for conservation of sensitive macrolichens threatened by air pollution and intensive forest management in the Mediterranean area: the case of Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. In CAPERmed. "Committee on Air Pollution Effects Research on Mediterranean Ecosystems." 20-21 June 2018, Facultad de Ciencias, Universidad de Navarra. Proceedings. – Pamplona : Universidad de Navarra, 2018, s. 22.(3rd CAPERmed Meeting). Typ: AFG