Publications

Hindáková, Alica

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • ADAMČÍK, Slavomír – PASTIRČÁKOVÁ, Katarína – SENKO, Dušan – FAČKOVCOVÁ, Zuzana – CABOŇ, Miroslav – ADAMČÍKOVÁ, Katarína – JANČOVIČOVÁ, Soňa – SVITOK, Marek – MIKUŠOVÁ, Petra – HINDÁKOVÁ, Alica – GUTTOVÁ, Anna. Distribution limits of fungi with various trophic strategies in Europe. In Mycological Discoveries for a Better World : 11th International Mycological Congress : Abstract Book [elektronický zdroj]. – 2018, p. 320-321. Dostupné na internete: <http://ut.suagm.edu/sites/default/files/uploads/pdf/IMC-2018-Abstract-Book-071618.pdf>(11th International Mycological Congress : Mycological Discoveries for a Better World). Typ: AFG
  • HINDÁKOVÁ, Alica – GĄBKA, Maciej. Chary ako sprievodné riasy stromatolitných útvarov na Slovensku – potreba ich ochrany. In Limnologický spravodajca : Zborník abstraktov. 11. jarný limnologický seminár, 26.-27. apríl 2018, Tajov, 2018, roč. 12, suppl. 1, s. 8. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
  • HINDÁKOVÁ, Alica – FAČKOVCOVÁ, Zuzana – GUTTOVÁ, Anna. The role of photobiont – green algal species in shaping the distributional range of the members of the lichen genus Solenospora. In Green future: algae – applications and perspective. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society: Abstract & Programme Book. Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra, 22-25 May 2018, Poland. – Kraków, Polska : Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 62. ISBN 978-83-61191-01-8.(The 37th International Conference of the Polish Phycological Society "Green future: algae – applications and perspective"). Typ: AFK
  • HINDÁKOVÁ, Alica. Jesenný algologický a limnologický seminár SBS a SLS. In Limnologický spravodajca, 2018, roč. 12, č. 1, s. 3-5. ISSN 1337-2971. Typ: EDJ