Publications

Valachovič, Milan

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • ELIÁŠ, Pavol jun. – BUREŠ, Jan – DÍTĚ, Daniel – ELIÁŠ, Pavol – GRULICH, Vít – HODÁLOVÁ, Iva – KOŠŤÁL, Jaroslav – KOUTECKÝ, Petr – MEREĎA, Pavol, ml. – RYDLO, Jaroslav – VALACHOVIČ, Milan – VYMYSLICKÝ, Tomáš. Rastliny zaznamenané počas Floristického kurzu v Zlatých Moravciach = Plants recorded during the Floristic course held in the Zlaté moravce town. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti : Flóra okolia Zlatých Moraviec. Zborník výsledkov 51. Floristického kurzu SBS a ČBS v Zlatých Moravciach 1. – 7. 7. 2012, 2018, roč. 40, suppl. 1, s. 49-92. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • KOLÁŘ, Filip – HÁJEK, Michal – HÁJKOVÁ, Petra – ROLEČEK, Jan – SLOVÁK, Marek – VALACHOVIČ, Milan. Introduction to this special issue on the ecology and evolution of the Carpathian flora. In Folia Geobotanica : a journal of plant ecology and systematics, 2018, vol. 53, no. 3, p. 241-242. (1.254 – IF2017). ISSN 1211-9520. Typ: ADCA
  • VALACHOVIČ, Milan. Prehliadané spoločenstvo s pajaseňom žliazkatým (Ailanthus altissima) na Slovensku = Overlooked community with Ailanthus altissima in Slovakia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 2, s. 157-161. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • VALACHOVIČ, Milan. Recenzia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 10. ISSN 1337-7043. Recenzia na: Flora and Vegetation of the Czech Republic. Plant and Vegetation 14 / Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Pyšek P. – Springer International Publishing AG, 2017. – ISBN 978-3-319-63180-6. Typ: EDI
  • VALACHOVIČ, Milan. Životné jubileá. Vladimír Řehořek – 85-ročný. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 2, s. 195-196. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ