Publications

Čejka, Tomáš

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • ČEJKA, Tomáš. Ulitníky izolovaných častí Bratislavského lesoparku. In Naturae Tutela, 2018, roč. 22, č. 1, s. 79-92. ISSN 1336-7609. Typ: ADFB
  • ČEJKA, Tomáš – BERAN, Luboš – HLAVÁČ, Jaroslav Č. – HORSÁK, Michal – JUŘIČKOVÁ, Lucie – ČAČANÝ, Juraj – BUĎOVÁ, Jana – DVOŘÁKOVÁ, J. – FRODLOVÁ, Jitka – HORÁČKOVÁ, Jitka – HORSÁKOVÁ, Veronika – HRDLIČKA, Vilém – JANSOVÁ, Anna – MYŠÁK, Jan – NOVÁK, Jiří – ŠKODOVÁ, Jana. Měkkýši Hostýnských vrchů = Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills. In Malacologica Bohemoslovaca : Sborník o měkkýších střední Evropy, 2018, roč. 17, s. 17-27. ISSN 1336-6939. Typ: ADFB
  • DVOŘÁK, Libor – ČEJKA, Tomáš – SEMELBAUER, Marek. New records of Callopistromyia annulipes (Diptera: Ulidiidae) from Slovakia. In Acta Universitatis Prešoviensis, Folia Oecologica, 2017, roč. 9, č. 2, s. 18-21. ISSN 1338-080X. Typ: ADFB
  • DVOŘÁK, Libor – ČEJKA, Tomáš – SEMELBAUER, Marek – STLOUKAL, E. New records of Callopistromyia annulipes (Macquart, 1855)(Diptera: Ulidiidae) from Slovakia. In Folia faunistica Slovaca, 2018, vol. 22, p. 89-92. ISSN 1336-4529 online version, 1335-7522 print version. Typ: ADFB
  • ILLYOVÁ, Marta – ČEJKA, Tomáš. Crustacean Zooplankton Biodiversity in Agricultural Drainage Ditches in Danubian Lowland, Slovakia. In Acta Zoologica Bulgarica, 2018, vol. 70, no. 3, p. 397-405. (0.369 – IF2017). ISSN 0324-0770. Typ: ADMA
  • MÁJEKOVÁ, Jana – MEDVECKÁ, Jana – PEKÁRIK, Ladislav – BAZALOVÁ, Denisa – BOTKOVÁ, Katarína – ČEJKA, Tomáš – JAROLÍMEK, Ivan – PETRÁŠOVÁ, Mária – VIGLÁŠOVÁ, Sandra – ZALIBEROVÁ, Mária. Visitor – Application for monitoring of invasive species. In XII International Conference "Synanthropization of Flora and Vegetation", 20-22 September 2018, Uzhhorod-Berehove, Ukraine. Book of Abstracts. – Uzhhorod : M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine; AUTDOR-SHARK Press, 2018, s. 44. ISBN 978-966-02-8550-7.(XII International Conference "Synanthropization of Flora and Vegetation"). Typ: AFK