Publications

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • JÁSIK, Ján. Vybrané aspekty dynamiky proteínov v rastlinných bunkách : dizertačná práca na získanie vedeckej hodnosti doktora vied. Oponenti Martin Bačkor, Štefan Janeček, Stanislav Kopřiva, Ján Tkáč. Bratislava : Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, 2017. 276 s. Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, vedný odbor: 010606 Fyziológia rastlín. Typ: DAI
  • LEŠKOVÁ, Alexandra – LABAJOVÁ, Mária – KRAUSKO, Miroslav – KUSÁ, Zuzana – ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. – TURŇA, Ján – JÁSIK, Ján. Endosidin2 by Disruption of Golgi/trans-Golgi Network Integrity Affects Trafficking Routes of Plasma Membrane Proteins. In International Conference Plant Physiology & Biochemistry, Vienna, Austria, July 9-10, 2018. Programme and Abstracts. – Vienna : VISCEA Vienna International Science, 2018, s. 33.(ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. ITMS 26240220086 : Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave. APVV-16-0398 : Funkčná analýza synaptotagmínov so zreteľom na odpovede rastlín na environmentálne stresy. (Functional analysis of synaptotagmins in responses of plants to environmental stresses). International Conference Plant Physiology & Biochemistry). Typ: AFK