Publications

Hricová, Andrea

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • HUNKOVÁ, Júlia – HRICOVÁ, Andrea – ŽIAROVSKÁ, Jana – LIBIAKOVÁ, Gabriela – GAJDOŠOVÁ, Alena. Stanovenie somaklonálnej variability Vaccinium corymbosum odrody "Brigitta Blue" v adventívnych výhonkoch získaných in vitro. J. Hunková, A. Hricová, J. Žiarovská, G. Libiaková, A. Gajdošová. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregore Mendela 2018 : 12. – 14. 9. 2018. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 61. ISBN 978-80-223-4545-3. Typ: AFH
  • MEDO, Juraj – ŽIAROVSKÁ, Jana – MEDOVÁ, Janka – JAVOREKOVÁ, Soňa – KYSEĽ, Matúš – HRICOVÁ, Andrea. Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis. In Cereal Chemistry, 2018, vol. 95, no. 1, p. 109-116. (1.138 – IF2017). ISSN 0009-0352. Typ: ADCA
  • RAŽNÁ, Katarína – BEŽO, M. – ŽIAROVSKÁ, Jana – ŠTEFÚNOVÁ, Veronika – FILOVÁ, Angela – GAJDOŠOVÁ, Alena – OSTROLUCKÁ, Mária-Gabriela – HRICOVÁ, Andrea – LIBIAKOVÁ, Gabriela. Explantátové kultúry rastlín. Prvé. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 151 s. ISBN 978-80-552-1860-1. Typ: ACB