Publications

Senko, Dušan

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • ADAMČÍK, Slavomír – PASTIRČÁKOVÁ, Katarína – SENKO, Dušan – FAČKOVCOVÁ, Zuzana – CABOŇ, Miroslav – ADAMČÍKOVÁ, Katarína – JANČOVIČOVÁ, Soňa – SVITOK, Marek – MIKUŠOVÁ, Petra – HINDÁKOVÁ, Alica – GUTTOVÁ, Anna. Distribution limits of fungi with various trophic strategies in Europe. In Mycological Discoveries for a Better World : 11th International Mycological Congress : Abstract Book [elektronický zdroj]. – 2018, p. 320-321. Dostupné na internete: <http://ut.suagm.edu/sites/default/files/uploads/pdf/IMC-2018-Abstract-Book-071618.pdf>(11th International Mycological Congress : Mycological Discoveries for a Better World). Typ: AFG
  • MEDVECKÁ, Jana – ZALIBEROVÁ, Mária – MÁJEKOVÁ, Ivana – SENKO, Dušan – JAROLÍMEK, Ivan. Role of infrastructure and other environmental factors affecting the distribution of alien plants in the Tatra Mts. In Folia Geobotanica : a journal of plant ecology and systematics, 2018, vol. 53, no. 3, p. 349-364. (1.254 – IF2017). ISSN 1211-9520. Typ: ADCA
  • SLEZÁK, Michal – PETRÁŠOVÁ, Mária – JAROLÍMEK, Ivan – SENKO, Dušan – HRIVNÁK, Richard. Riparian floodplain forests in Slovakia – drivers of species composition and richness variability. In 27th Congress of the European Vegetation Survey, 23-26 May, 2018, Wrocław, Poland. "Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and concepts". Book of Abstracts. – Wrocław : Botanical Garden, University of Wrocław, 2018, s. 156. ISBN 978-83-950944-0-8.(27th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFK
  • SVITOK, Marek – NOVIKMEC, Milan – HAMERLÍK, Ladislav – KOCHJAROVÁ, Judita – OŤAHEĽOVÁ, Helena – PAĽOVE-BALANG, Peter – SENKO, Dušan – MATÚŠOVÁ, Zuzana – BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Test of the efficiency of environmental surrogates for the conservation prioritization of ponds based on macrophytes. In Ecological Indicators, 2018, vol. 95, p. 606-614. (3.983 – IF2017). ISSN 1470-160X. Typ: ADCA
  • SVITOK, Marek – NOVIKMEC, Milan – HAMERLÍK, Ladislav – KOCHJAROVÁ, Judita – OŤAHEĽOVÁ, Helena – PAĽOVE-BALANG, Peter – SENKO, Dušan – MATÚŠOVÁ, Zuzana – BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Sú environmentálne premenné užitočnou pomôckou pre identifikáciu prioritných habitatov pre ochranu vodných makrofytov v malých vodných nádržiach? = Are environmental surrogates a useful tool for prioritization of habitats for conservation of aquatic macrophytes in ponds? In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 92.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFG