Publications

Čiamporová – Zaťovičová, Zuzana

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
 • BOZÁŇOVÁ, Jana – ČIAMPOR, Fedor, ml. – MAMOS, Tomasz – GRABOWSKI, Michael – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Genetická diverzita vodných bezstavovcov západných Karpát = Genetic diversity of aquatic invertebrates in the Western Carpathians. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 31.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFG
 • BOZÁŇOVÁ, Jana – ČIAMPOR, Fedor, ml. – MAMOS, Tomasz – GRABOWSKI, Michael – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Genetic diversity of aquatic invertebrates in the Western Carpathians. In Book of Abstracts. CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, 8-13 July 2018, Łódź, Poland. – Łódź : University of Łódź, 2018, s. 27.(CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research). Typ: AFG
 • BOZÁŇOVÁ, Jana – ČIAMPOR, Fedor, ml. – MAMOS, Tomasz – GRABOWSKI, Michael – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Genetická diverzita fauny vyvieračiek a potokov Západných Karpát z "pohľadu" vodných chrobákov. In Limnologický spravodajca : Zborník abstraktov. 11. jarný limnologický seminár, 26.-27. apríl 2018, Tajov, 2018, roč. 12, suppl. 1, s. 18. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
 • ČIAMPOR, Fedor, ml. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Biomonitoring vôd novej generácie. In Limnologický spravodajca, 2018, roč. 12, č. 1, s. 9-12. ISSN 1337-2971. Typ: ADFB
 • ČIAMPOR, Fedor, ml. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Biomonitoring 2.0 – nový „vietor“ v hodnotení stavu a kvality našich vôd = Biomonitoring 2.0 – a „breath of fresh air“ in water quality assessment. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 16-17.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFG
 • ČIAMPOR, Fedor, ml. – ŠÍPOŠOVÁ, Darina – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Population genetics of diving beetles populations in Tatra Mountains alpine lakes. In Book of Abstracts. CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, 8-13 July 2018, Łódź, Poland. – Łódź : University of Łódź, 2018, s. 29.(CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research). Typ: AFG
 • ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – BOZÁŇOVÁ, Jana – MACKO, P. – ČIAMPOR, Fedor, ml. Slovak aquatic macroinvertebrate fauna DNA barcoding – status quo. In Book of Abstracts. CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, 8-13 July 2018, Łódź, Poland. – Łódź : University of Łódź, 2018, s. 95.(CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research). Typ: AFK
 • FLORKOWSKA, Magda – TOŃCZYK, Grzegorz – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – ČIAMPOR, Fedor, ml. – GRABOWSKI, Michael – MAMOS, Tomasz. In search for refugia in Western Carpathians through DNA barcoding. The case of stoneflies (Plecoptera). In Book of Abstracts. CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, 8-13 July 2018, Łódź, Poland. – Łódź : University of Łódź, 2018, s. 105.(CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research). Typ: AFK
 • FLORKOWSKA, Magda – TOŃCZYK, Grzegorz – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – ČIAMPOR, Fedor, ml. – GRABOWSKI, Michal – MAMOS, Tomasz. In search for refugia in Western Carpathians through DNA barcoding. The case of stoneflies (Plecoptera). In XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich "Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu". Wrocław, 4-7 września 2018. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018, s. 62. ISBN 978-83-7493-033-8.(XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich). Typ: AFK
 • LEESE, Florian – BOUCHEZ, Agnès – ABARENKOV, Kessy – ALTERMATT, Florian – BORJA, Ángel – BRUCE, Kat – EKREM, Torbjørn – ČIAMPOR, Fedor, ml. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – COSTA, Filipe – DUARTE, Sofia – ELBRECHT, Vasco – FONTANETO, Diego – FRANC, Alain – GEIGER, Matthias F. – HERING, Daniel – KAHLERT, Maria – STROIL, Belma Kalamujic – KELLY, Martyn G. – KESKIN, Emre – LISKA, Igor – MERGEN, Patricia – MEISSNER, Kristian – PAWLOWSKI, Jan – PENEV, Lyubomir – REYJOL, Yorick – ROTTER, Ana – STEINKE, Dirk – WAL, Bas van der – VITECEK, Simon – ZIMMERMANN, Jonas – WEIGAND, Alexander M. Why We Need Sustainable Networks Bridging Countries, Disciplines, Cultures and Generations for Aquatic Biomonitoring 2.0: A Perspective Derived From the DNAqua-Net COST Action. In Advances in Ecological Research, 2018, vol. 58, p. 63-99. ISSN 0065-2504. Typ: ADMA
 • LINSKÝ, Marek – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – ČIAMPOR, Fedor, ml. DNA barkóding juhoamerickej fauny Elmidae (Coleoptera) – rody Phanocerus, Pharceonus, Hexanchorus. In Limnologický spravodajca : Zborník abstraktov. 11. jarný limnologický seminár, 26.-27. apríl 2018, Tajov, 2018, roč. 12, suppl. 1, s. 17. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
 • LINSKÝ, Marek – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – ČIAMPOR, Fedor, ml. DNA barkóding juhoamerickej fauny Elmidae (Coleoptera) – rody Phanocerus, Pharceonus, Hexanchorus = DNA barcoding of the South American fauna of Elmidae (Coleoptera) – genera Phanocerus, Pharceonus, Hexanchorus. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 63.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFK
 • MACKO, Patrik – ČIAMPOR, Fedor, ml. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Molekulárna diverzita vodných chrobákov (Coleoptera) tatranských jazier = Molecular diversity of water beetles (Coleoptera) in Tatra lakes. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 66.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFK
 • MAMOS, Tomasz – BOZÁŇOVÁ, Jana – ČIAMPOR, Fedor, ml. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana, ml. – GRABOWSKI, Michal. Comparative phylogeography of aquatic organisms with different dispersion potential in the northern part of the Carpathians. In XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich "Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu". Wrocław, 4-7 września 2018. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018, s. 138. ISBN 978-83-7493-033-8.(XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich). Typ: AFG
 • PEKÁRIK, Ladislav – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – ŠÍPOŠOVÁ, Darina – ČIAMPOR, Fedor, ml. Genetic structure of the wild, broodstock and stocked sterlets (Acipenser ruthenus, L.) suggests negative trends in their genetic diversity in the Middle Danube. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 34.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFK
 • ŠÍPOŠOVÁ, Darina – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – ČIAMPOR, Fedor, ml. Genetická štruktúra populácie Agabus guttatus (Coleoptera: Dytiscidae) vodných biotopov (sub)alpínskeho pásma Tatier = Genetic structure of Agabus guttatus population (Coleoptera: Dytiscidae) in the (sub)alpine aquatic habitats of the Tatra Mountains. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 96.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFG
 • ŠÍPOŠOVÁ, Darina – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – ČIAMPOR, Fedor, ml. Čo naznačuje genetická štruktúra populácie Agabus guttatus (Coleoptera: Dytiscidae) v tatranských jazerách? In Limnologický spravodajca : Zborník abstraktov. 11. jarný limnologický seminár, 26.-27. apríl 2018, Tajov, 2018, roč. 12, suppl. 1, s. 16. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
 • VLKOVÁ, Veronika – BERACKO, Pavel – BULÁNKOVÁ, Eva – DERKA, Tomáš – KRNO, Iľja – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – NAVARA, Tomáš – ŠTANGLER, Andrej – ROGÁNSKA, Alexandra – GREGUŠOVÁ, Katka – CÍBIK, Jakub. Bentický život v pramennom toku: časovo-priestorové zmeny spoločenstva makrozoobentosu v pozdĺžnom profile pramenného toku. In Limnologický spravodajca : Zborník abstraktov. 11. jarný limnologický seminár, 26.-27. apríl 2018, Tajov, 2018, roč. 12, suppl. 1, s. 10. ISSN 1337-2971. Typ: AFH