Publications

Libiaková (Kullačová), Dagmara

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • LIBIAKOVÁ, Dagmara – RUYTER-SPIRA, C. – BOUWMEESTER, H. – MATÚŠOVÁ, Radoslava. Genetická transformácia Phelipanche ramosa pomocou Agrobacterium rhizogenes. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregore Mendela 2018 : 12. – 14. 9. 2018 Bratislava. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 72. ISBN 978-80-223-4545-3. Typ: AFH
  • LIBIAKOVÁ, Dagmara. Vypracovanie systému genetickej transformácie pri vybranom druhu parazitických rastlín čeľade zárazovité pomocou Agrobacterium sp. : dizertačná práca. Nitra : SPU Fakulta biotechnológie a potravinárstva, 2018. 121 s. Typ: DAI