Publications

Libiaková (Kullačová), Dagmara

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • LIBIAKOVÁ, Dagmara. Vypracovanie systému genetickej transformácie pri vybranom druhu parazitických rastlín čeľade zárazovité pomocou Agrobacterium sp. : dizertačná práca. Nitra : SPU Fakulta biotechnológie a potravinárstva, 2018. 121 s. Typ: DAI