Publications

,

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Comparative Macrophyte Diversity of Waterbodies in the Central European landscape. In Wetlands, 2018, vol. 38, no. 3, p. 451-459. (1.811 – IF2017). ISSN 0277-5212. Typ: ADCA
  • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Artificial ponds in Central Europe do not fall behind the natural ponds in terms of macrophyte diversity. In Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 2018, vol. 419, art. no. 8. (1.525 – IF2017). ISSN 1961-9502. Typ: ADCA
  • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Můžeme umělé stojaté vody považovat za vhodný náhradní biotop pro vodní rostliny? In Vodárenská biologie 2018. Sborník konference Vodárenská biologie 2018, 6. a 7. února 2018, Praha. Editori Jana Říhová Ambrožová, Alena Pecinová ; recenzenti Jana Říhová Ambrožová, Pavlína Čiháková. – Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2018, s. 135-140. ISBN 978-80-88238-06-5. Typ: AFC
  • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Význam umělých stojatých vod pro diverzitu makrofytů = The role of artificial ponds for macrophyte diversity. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 32.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFK
  • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Role of artificial ponds for maintaining macrophyte diversity. In Book of Abstracts. Danube – A lifeline governed by multiple uses, pressures and a multitude of ecosystem services. The 42nd IAD Conference 2018, Smolenice, Slovakia 2-6 July 2018. – Bratislava : Institute of Geography of SAS, 2018, s. 13. ISBN 978-80-89548-07-1.(The 42nd IAD Conference 2018). Typ: AFL
  • SVITOK, Marek – NOVIKMEC, Milan – HAMERLÍK, Ladislav – KOCHJAROVÁ, Judita – OŤAHEĽOVÁ, Helena – PAĽOVE-BALANG, Peter – SENKO, Dušan – MATÚŠOVÁ, Zuzana – BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Test of the efficiency of environmental surrogates for the conservation prioritization of ponds based on macrophytes. In Ecological Indicators, 2018, vol. 95, p. 606-614. (3.983 – IF2017). ISSN 1470-160X. Typ: ADCA
  • SVITOK, Marek – NOVIKMEC, Milan – HAMERLÍK, Ladislav – KOCHJAROVÁ, Judita – OŤAHEĽOVÁ, Helena – PAĽOVE-BALANG, Peter – SENKO, Dušan – MATÚŠOVÁ, Zuzana – BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Sú environmentálne premenné užitočnou pomôckou pre identifikáciu prioritných habitatov pre ochranu vodných makrofytov v malých vodných nádržiach? = Are environmental surrogates a useful tool for prioritization of habitats for conservation of aquatic macrophytes in ponds? In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 92.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFG