Publications

,

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Artificial ponds in Central Europe do not fall behind the natural ponds in terms of macrophyte diversity. In Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 2018, vol. 419, article number: 8. ISSN 1961-9502. Typ: ADCA
  • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Můžeme umělé stojaté vody považovat za vhodný náhradní biotop pro vodní rostliny? In Vodárenská biologie 2018. Sborník konference Vodárenská biologie 2018, 6. a 7. února 2018, Praha. Editori Jana Říhová Ambrožová, Alena Pecinová ; recenzenti Jana Říhová Ambrožová, Pavlína Čiháková. – Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2018, s. 135-140. ISBN 978-80-88238-06-5. Typ: AFC