Publications

Hunková, Júlia

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • HUNKOVÁ, Júlia – LIBIAKOVÁ, Gabriela – FEJÉR, Jozef – VUJOVIC, Tatjana – GAJDOŠOVÁ, Alena. Testing of different iron sources and concentrations on shoot multiplication of blackberry (Rubus fruticosus L.). In GENETIKA-BELGRADE, 2018, vol. 50, no. 1, p. 351 – 356. ISSN 0534-0012. Typ: ADMA
  • HUNKOVÁ, Júlia. Využitie rastlinných biotechnológií v produkcii vybraných druhov drobného ovocia : dizertačná práca. Bratislava : UK Bratislava, Prírodovedecká fakulta, 2018. 208 s. Typ: DAI