Publications

Čejka, Tomáš

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • ČEJKA, Tomáš – BERAN, Luboš – HLAVÁČ, Jaroslav Č. – HORSÁK, Michal – JUŘIČKOVÁ, Lucie – ČAČANÝ, Juraj – BUĎOVÁ, Jana – DVOŘÁKOVÁ, J. – FRODLOVÁ, Jitka – HORÁČKOVÁ, Jitka – HORSÁKOVÁ, Veronika – HRDLIČKA, Vilém – JANSOVÁ, Anna – MYŠÁK, Jan – NOVÁK, Jiří – ŠKODOVÁ, Jana. Měkkýši Hostýnských vrchů = Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills. In Malacologica Bohemoslovaca : Sborník o měkkýších střední Evropy, 2018, roč. 17, s. 17-27. ISSN 1336-6939. Typ: ADFB
  • DVOŘÁK, Libor – ČEJKA, Tomáš – SEMELBAUER, Marek. New records of Callopistromyia annulipes (Diptera: Ulidiidae) from Slovakia. In Acta Universitatis Prešoviensis, Folia Oecologica, 2017, roč. 9, č. 2, s. 18-21. ISSN 1338-080X. Typ: ADFB
  • DVOŘÁK, Libor – ČEJKA, Tomáš – SEMELBAUER, Marek – STLOUKAL, E. New records of Callopistromyia annulipes (Macquart, 1855)(Diptera: Ulidiidae) from Slovakia. In Folia faunistica Slovaca, 2018, vol. 22, p. 89-92. ISSN 1336-4529 online version, 1335-7522 print version. Typ: ADFB