Publications

Lešková, Alexandra

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • NOVÁKOVÁ, Slavomíra – DANCHENKO, Maksym – ŠKULTÉTY, Ľudovít – FIALOVÁ, Ivana – LEŠKOVÁ, Alexandra – BEKE, Gábor – FLORES – RAMÍREZ, Gabriela – GLASA, Miroslav. Photosynthetic and stress responsive proteins are altered more effectively in Nicotiana benthamiana infected with Plum pox virus aggressive PPV-CR versus mild PPV-C cherry-adapted isolates. In Journal of Proteome Research, 2018, vol. 17, no. 9, p. 3114-3127. (3.950 – IF2017). ISSN 1535-3893.(VEGA 2/0124/15 : Proteomická analýza interakcie vírus šarky slivky (PPV)/ čerešňa (Prunus avium) a faktorov adaptácie vírusu na hostiteľa.. APVV-0174-12 : Vývoj inovatívnych postupov na charakterizáciu a kontrolu hospodársky dôležitých a novo sa objavujúcich vírusových patogénov červených kôstkovín). Typ: ADCA