Publications

Slezák, Michal

Select year reporting publications:

Publications in 2018:
  • HRIVNÁK, Richard – MÁLIŠ, František – SLEZÁK, Michal. Flóra vyšších rastlín a ich spoločenstvá. In Kokava nad Rimavicou. – Kokava nad Rimavicou : Obecný úrad Kokava nad Rimavicou, 2018, s. 71-76. ISBN 978-80-973041-5-7. Typ: AEDA