Vedenie

Mgr. Anna Guttová, PhD.

Riaditeľka ústavu
anna.guttova@savba.sk 02/ 5942 6112
RNDr. Milan Valachovič, CSc.

Zástupca riaditeľky
milan.valachovic@savba.sk 02/ 5942 6178
RNDr. Miroslava Luxová, CSc.

Vedúca Oddelenia fyziológie rastlín
miroslava.luxova@savba.sk 02/ 5942 6115
Ing. Jaromír Kučera, PhD.

Vedúci Oddelenia taxonómie vyšších rastlín
jaromir.kucera@savba.sk 02/ 5942 6162
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Vedúci Oddelenia nižších rastlín
slavomir.adamcik@savba.sk 037/ 6943 130
Mgr. Iveta Škodová, PhD.

Vedúca Oddelenia geobotaniky
iveta.skodova@savba.sk 02/ 5942 6174
Ing. Anna Urbanovská

Vedúca Ekonomického oddelenia
anna.urbanovska@savba.sk 02/ 5942 6141
Mgr. Peter Repa

Vedúci Technického oddelenia
peter.repa@savba.sk 02/ 5942 6101
Ing. Jaromír Kučera, PhD.

Vedecký tajomník
jaromir.kucera@savba.sk 02/ 5942 6138
RNDr. Iva Hodálová, CSc.

Predsedníčka vedeckej rady
iva.hodalova@savba.sk 02/ 5942 6128
Viera Víteková

Sekretariát
viera.vitekova@savba.sk 02/ 5942 6111