Other publications

2016

 • Mereďa P. Jr.: Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2015. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 38/1: 3–12

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. Jr.: Životné jubileum Viery Polakovičovej. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 38/2: 344-345.
 • Mereďa P. Jr.: Pred 90 rokmi začalo líčidlo americké obsadzovať Záhorie. Zamyslenie nad jedným jubileom. – Malacké pohľady [elektronický zdroj]: http://malackepohlady.sk/?p=21120.

2015

 • Mereďa P. Jr.: Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2014. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 37/1: 3–9.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

2014

 • Mereďa P. jun.: Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2013. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 36/1: 3–10.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

2013

 • Kapráliková I., Michalková E., Letz D. R., Mereďa P.: Unikátne rastlinstvo v okolí našich tratí. – Železničný Semafor 23/10: 6.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. jun.: Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2012. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 35/1: 3–10.

2012

 • Mereďa P. jun. 2012a: Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2011. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 34/1: 3–10.

2011

 • Mereďa P. jun. 2011a: Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2010. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 33/1: 3–8.
 • Mereďa P. jun. 2011b: Nositelia Holubyho pamätnej medaily udelenej v roku 2010. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 33/1: 116.

2010

 • Mereďa P. jun. 2010a: Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2009. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32/1: 3–10.
 • Mereďa P. jun. 2010b: Nositelia Holubyho pamätnej medaily udelenej v roku 2009. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 32/1: 112–115.

2009

 • Mereďa P. jun. 2009a: Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2008. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31/1: 3–9.
 • Mereďa P. jun. 2009b: Nositelia Holubyho pamätnej medaily udelenej v roku 2008. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31/1: 111–112.

2008

 • Mereďa P. jun. 2008a: Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2007. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30/1: 3–9.
 • Mereďa P. jun. 2008b: Urbanová V. Botanika. Rastliny v zbierkach Považského múzea v Žiline [RECENZIA knižnej publikacie]. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30/1: 10, 20.
 • Mereďa P. jun. 2008c: Nositelia Holubyho pamätnej medaily udelenej v roku 2007. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30/1: 127–129.
 • Mereďa P. jun. 2008d: Cena Pavla Sillingera a jej nositelia za roky 1998–2008. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30/2: 292–293.

2007

 • Mereďa P. jun. 2007a: Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2006. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., 29: 3-9.
 • Mereďa P. jun. 2007b: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV v roku 2007. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., 29: 215-234.
 • Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun., Mráz P., Hodálová I., Kolník M., Kučera J., Lihová J., Mrázová V., Perný M. & Valko I. 2007: Karyologická databáza papraďorastov a semenných rastlín Slovenska/Karyological database of ferns and flowerig plants of Slovakia. Version 1.0. – www.chromosomes.sav.sk

2006

 • Mereďa P. jun. 2006: Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2005. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., 27: 3-9.

2005

 • Feráková V. et Mereďa P. jun. 2005: Fauna Devínskej Kobyly [RECENZIA]. – Životné prostredie 5/2005: 278-279.
 • Mereďa P. jun., 2005: Nebezpečné slizovky – mysteriózne príbehy (f)aktov (MY-)”X”. – Révové listy, Bratislava, 7/2: 12-14.
 • Mereďa P. jun., 2005: Prvé jarné rastliny okolia Stupavy. – Révové listy, Bratislava, 7/2: 6-7.

2004

 • Perný M., Hodálová I., Lihová J., Kolník M., Kučera J., Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. & Mráz P., 2004: Database of chromosome counts of Pteridophytes and flowering plants of the Slovak Republic. – In: Anonymous, ed., XI OPTIMA Meeting / XIéme Colloque d’ OPTIMA, Abstracts / Resumes, 5.-11. IX, 2004, Beograd, p. 145, Beograd.
 • Mereďa P., 2004: Jarné rastliny kvadrantu stredoeurópskeho sieťového mapovania č. 7770a (Martinský les, Šenkvice, Šenkvický háj a ich okolie) (Trnavská pahorkatina). – Révové listy, Bratislava, 7/1: 8-9.
 • Mereďa P., 2004: Otestujte sa! 11+1 “naj” o pravých slizovkách Slovenska. – Révové listy, Bratislava, 6/3-4: 13-14.
 • Mereďa P. & Kučera V., 2004: Jarné huby a cievnaté rastliny Lindavského hája a jeho okolia (Trnavská pahorkatina). – Révové listy, Bratislava, 6/3-4: 4-6.
 • Mereďa P., 2004: Z denníka Izabely Textorisovej alebo kapitolky z dospievania “prvej slovenskej botaničky”. – Révové listy, Bratislava, 6/2: 10-11.
 • Mereďa P., 2004: (Botanická) päsť na (národniarske) oko – alebo o ochrane paliny rakúskej na Devínskom hradnom vrchu. – Révové listy, Bratislava, 6/2: 7.

2003

 • Mereďa P., 2003: Zaujímavé rastliny (okolia) Jakubova, Suchohradu a Záhorskej Vsi (Záhorská nížina). – Révové listy, Bratislava, 6/1: 12-14.
 • Mereďa P. & Ripková, S., 2003: Jarná botanická exkurzia na vŕšok Bázgovič nad Mariankou (Malé Karpary). – Révové listy, Bratislava, 6/1: 6-7.
 • Mereďa P. & Ripková, S., 2003: Botanické zaujímavosti Podunajska s odstupom času alebo spomienky na jedno narodeninové stretnutie. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 25: 38, 60.
 • Mereďa P., 2003: Abutilon theophrasti, Epipactis albensis, Epipogium aphyllum, Hippochaete hyemalis, Pseudorchis albida, Senetio erraticus subsp. barbareifolius [Reports]. – In: Zaujímavejšie floristické nálezy. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 25: 250-251.
 • Mereďa P. (ed.), 2003: Pruské a jeho okolie. Informačné materiály pre účastníkov Floristického kurzu SBS a ČBS Pruské, 29. 6. – 5. 7. 2003. – Štátna ochrana prírody SR a Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Banská Bystrica a Bratislava, 18 p. /Author and co-author of the chapters: Vitajte v Pruskom!; Prírodné pomery a rastlinstvo – Považské podolie; Botanické zaujímavosti a vzácnosti; S plechovou torbou na pleci – stručný prehľad botanického výskumu; Najdôležitejšia literatúra k flóre a vegetácii záujmového územia/
 • Mereďa P., 2003: Rozpomienky Jozefa Ľudovíta Holubyho. – Révové listy, Bratislava, 5/4, Príloha 1: 1-8.
 • Mereďa P., 2003: Vrchná hora pri Stupave – významná lokalita xerotermnej flóry. – Révové listy, Bratislava, 5/4: 7-8.
 • Mereďa P., 2003: Dve zaujímavé hluchavkovité rastliny Beckovského hradného brala. – Révové listy, Bratislava, 5/3: 12-13.
 • Mereďa P., 2003: Ilustrované slovenské myxologické názvoslovie. – Révové listy, Bratislava, 5/3: 9.

2002

 • Mereďa P., 2002: Tajomná Rosa popekii alebo “Šípková Ruženka” medzi slovenskými ružami a niekoľko iných doplnkov k Zoznamu vyšších rastlín Slovenska. – Révové listy, Bratislava, 5/2: 5.
 • Mereďa P., 2002: Prázdninové mykologické paberky z okolia Bratislavy. – Révové listy, Bratislava, 5/2: 10.
 • Mereďa P., Janovicová K. & Ripková S., 2002: Kryptogamologicko-fanerologický príspevok k poznaniu flóry Plaveckého Mikuláša a NPR Kršlenica (Malé Karpaty). – Révové listy, Bratislava, 5/2: 13-14.
 • Mereďa P., Májeková J. & Vršková, K., 2002: Flóra hradu Biely Kameň (Malé Karpaty) a niekoľko poznámok k problematike rastlinstva zrúcanín hradov a zámkov. – Révové listy, Bratislava, 5/2: 15-18.
 • Mereďa P., 2002: Addition to the lists of Plasmodiophoromycetes of Slovakia. – Révové listy, Bratislava, 5/2: 18.
 • Mereďa P., 2002: Doplnky k najnovšiemu zoznamu pravých slizoviek Devínskej Kobyly. – Révové listy, Bratislava, 4/2: 4.
 • Mereďa P., 2002: K teórii a praxi botanických exkurzií 1. Didaktické a organizačné zásady. – Révové listy, Bratislava, 4/2: 12-13.
 • Mereďa P., 2002: Slizovky II. Pravé slizovky. – Biospravodaj, Bratislava, 4/1: 8-12.
 • Mereďa P., 2002: Hríbovník jelšový v Malých Karpatoch. – Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti, Bratislava, 26: 5.
 • Mereďa P. & Kučera, V., 2002: Rastie Peucedanum alsaticum v Košickej kotline? – Révové listy, Bratislava, 4/3: 9.
 • Mereďa P., 2002: Rod Viola v panónskych hájoch Podunajskej pahorkatiny. – Révové listy, Bratislava, 4/3: 10-11.
 • Mereďa P., 2002: K teórii a praxi botanických exkurzií. 2. Murphyho zákony botanických exkurzií (a iné príčiny, prečo sa exkurzie kazia). – Révové listy, Bratislava, 4/3: 12-13.
 • Mereďa P., Janovicová K. & Ripka J., 2002: Kryptogamologicko-fanerogamický príspevok k poznaniu flóry Úľanskej mokrade (Podunajská nížina). – Révove listy, Bratislava, 4/4-5/1: 5-6.
 • Mereďa P. & Jecková J., 2002: Vyskytuje sa cudzopasná slizovka Spongospora subterranea (Plasmodiophoromycetes) na Slovensku? – Révove listy, Bratislava, 4/4-5/1: 11.
 • Mereďa P., 2002: K teórii a praxi botanických exkurzií 3. Triedenie botanických exkurzií. – Révové listy, Bratislava, 4/4-5/1: 16-17.

2001

 • Mereďa P., 2001: Slizovky I. – Biospravodaj, Bratislava, 3/1: 4-10.
 • Mereďa P., 2001: Amaranthus powelii; Epipogium aphyllum; Nigella arvensis; Oxybaphus nyctagineus; Persicaria orientalis; Pinguicula vulgaris; Rapistrum perenne [Reports]. – In: Zaujímavejšie floristické nálezy. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 23: 211.
 • Mereďa P., 2001: Jarné rastliny Šenkvického hája a jeho okolia (Trnavská pahorkatina). – Révové listy, Bratislava, 4/1: 4-5.

2000

 • Mereďa P., 2000: Murphyho zákony určovania rastlín. – Révove listy, Bratislava, 2/2: 5-6.
 • Mereďa P. & Matis, D., 2000: Naše sladkovodné ploskule. – BioSpravodaj, Bratislava, 2/1: 7-12.
 • Mereďa P., 2000: Rod Epipactis Zinn (Orchidaceae) na Slovensku. p. 36. – In: J. Zlinská & al., Ochrana biodiverzity na Slovensku II. Katedra ekosozológie a fyziotaktiky PriF UK, Bratislava [zborník abstraktov].
 • Mereďa P., 2000: Agrostemma githago; Bromus secalinus; Ranunculus arvensis [Reports]. – In: Zaujímavejšie floristické nálezy. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 22: 164, 170.
 • Mereďa P., 2000: Hniliak smrekový (Monotropa hypopitys) na Slovensku. – Révove listy, Bratislava, 3/1: 6.
 • Mereďa P. & Kučera, V., 2000: Tekvicovité (Cucurbitaceae) v Slovenskom krase. – Révove listy, Bratislava, 3/1: 6-7.
 • Mereďa P., 2000: Ešte k “forme” secta. – Révove listy, Bratislava, 3/1: 7.
 • Mereďa P., 2000: K rozšíreniu rumenice turnianskej. – Révove listy, Bratislava, 3/1: 8.
 • Mereďa P. & Kučera V., 2000: Cyklámen fatranský nájdený v Slovenskom krase. – Chránené územia Slovenska, Banská Bystrica, 46: 14.

1999

 • Mereďa P., 1999: Diplomové práce študentov Katedry botaniky 1. Súčasní študenti – zameranie botanika. – Révové listy, Bratislava, 1/2: 6.
 • Mereďa P., 1999: Fytogenofond vyšších rastlín Slovenska z pohľadu vybraných triediacich kritérií 2. Začiatočné písmená rodových názvov. – Révové listy, Bratislava, 1/2: 7.
 • Mereďa P., 1999: Fytogenofond vyšších rastlín Slovenska z pohľadu vybraných triediacich kritérií 3. Čas kvitnutia. – Révové listy, Bratislava, 1/3: 6.
 • Mereďa P., 1999: Ako rýchlo rastú huby? – Révové listy, Bratislava, 1/4: 6.
 • Mereďa P., 1999: Nová forma chrenu dedinského na Slovensku? – Révové listy, Bratislava, 2/1: 5.
 • Mereďa P., 1999: Cena Pavla Sillingera za r. 1998. – In: Leskovjanská A., Zborn. zo 7. zjazdu SBS pri SAV, Hrabušice 21.-25. júna 1999, Správa NP Slovenský raj, p. 254 [zborník prednášok a posterov].

1998

 • Mereďa P., 1998: Epipactis komoricensis Mereďa – nový druh kruštíka zo Slovenska. – Roezliana, Brno, 27: 32-34.
 • Mereďa P., 1998: Za mokraďami do Bukovských vrchov. – Révové listy, Bratislava, 1/1: 3.
 • Mereďa P., 1998: Fytogenofond vyšších rastlín Slovenska z pohľadu vybraných triediacich kritérií 1. Farbakvetov. – Révové listy, Bratislava, 1/1: 5.

1997

 • Mereďa P., 1997: Epipactis pseudopurpurata Mereďa, nový druh autogamického kruštíka. – Roezliana, Brno, 26: 20-22.