Scientific papers

2016

 • Goliašová K., Mereďa P. Jr.: Amaranthaceae Juss., nom. cons. (incl. Chenopodiaceae Vent). Charakteristika čeľade a kľúč na určenie rodov. In Goliašová K., Michalková E. (eds), Flóra Slovenska VI/4 [Flora of Slovakia]. Veda, Bratislava, p. 23-29.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Hodálová I., Feráková V., Zaliberová M., Mereďa P. Jr.: Atriplex L. Loboda. In Goliašová K., Michalková E. (eds), Flóra Slovenska VI/4. Veda, Bratislava, p. 307-350.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Kochjarová J., Letz D. R., Hrivnák R., Kliment J., Mereďa P. Jr., Janišová M., Perný M., Ujházy K., Ujházyová M., Valachovič M., Vlčko J.: Aktuálne údaje ku flóre vybraných lokalít v blízkom okolí Zvolena (Kremnické vrchy, stredné Slovensko). Bull. Slov. Bot. Spoločn. 38, Suppl. 3: 121-166.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. Jr.: Oxybasis Kar. et Kir. Mrlík. In Goliašová K., Michalková E. (eds), Flóra Slovenska VI/4. Veda, Bratislava, p. 231-253.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. Jr.: Teloxys Moq. Mrlík. In Goliašová K., Michalková E. (eds), Flóra Slovenska VI/4. Veda, Bratislava, p. 305-307.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. Jr., Bernátová D., Schwarzová T.: Blitum L. Mrlík. In Goliašová K., Michalková E. (eds), Flóra Slovenska VI/4. Veda, Bratislava, p. 216-230.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. Jr., Feráková V., Goliašová K., Hodálová I., Perný M., Šípošová H.: Taxóny spojené s menom Jána Futáka. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 38, Suppl. 3: 171-203.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. Jr., Kučera J., Marhold K., Senko D., Slovák M., Svitok M., Hodálová I.: Aktuálne poznatky o karyologickej, genetickej, morfologickej a ekologickej variabilite starčeka Jakubovho (Jacobaea vulgaris, Asteraceae): nový poddruh rozlíšený vo flóre Slovenska. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 38, Suppl. 1: 89-113.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. Jr., Kučera J., Marhold K., Senko D., Slovák M., Svitok M., Šingliarová B., Hodálová I.: Ecological niche differentiation between tetra- and octoploids of Jacobaea vulgaris. Preslia 88: 113-136.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. Jr., Schwarzová T.: Lipandra Moq. Mrlík. In Goliašová K., Michalková E. (eds), Flóra Slovenska VI/4. Veda, Bratislava, p. 254-257.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. Jr., Schwarzová T.: Chenopodiastrum S. Fuentes, Uotila et Borsch. Mrlík. In Goliašová K., Michalková E. (eds), Flóra Slovenska VI/4. Veda, Bratislava, p. 257-265.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. Jr., Schwarzová T., Zaliberová M.: Chenopodium L. Mrlík. In Goliašová K., Michalková E. (eds), Flóra Slovenska VI/4. Veda, Bratislava, p. 265-305.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Schwarzová T., Mereďa P. Jr.: Dysphania R. Br. Mrlík. In Goliašová K., Michalková E. (eds), Flóra Slovenska VI/4. Veda, Bratislava, p. 194-216.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

2015

 • Hodálová I., Mereďa P. Jr., Kučera J., Marhold K., Kempa M., Olšavská K., Slovák M.: Origin and systematic position of Jacobaea vulgaris (Asteraceae) octoploids: genetic and morphological evidence. Plant Syst. Evol. 301: 1517-1541.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

2014

 • Budzáková M., Hodálová I., Mereďa Jr. P., Somlyay L., Bisbing S. M., Šibík J.: Karyological, morphological and ecological differentiation of Sesleria caerulea and S. tatrae in the Western Carpathians and adjacent regions. Preslia 86: 245-277.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

2012

 • Wallnöfer B., Mereďa P. jr., Barta T.: Silene csereii Baumg. (Caryophyllaceae) – eine gelegentlich nach Österreich verschleppte ostmediterran-pontische Steppenpflanze. Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 113: 253–256.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. jun.: Polycarpon Loefl. ex L. Stosemä, p. 99–105. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska [Flora of Slovakia] 6/3. Veda, Bratislava.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. jun.: Atocion Adans. Silenka, p. 540–544. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska [Flora of Slovakia] 6/3. Veda, Bratislava.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. jun.: Eudianthe (Rchb.) Rchb. Kúkolienka, p. 544–546. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska [Flora of Slovakia] 6/3. Veda, Bratislava.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. jun., Eliáš P. jun., Dítě D. & Štrba P.: Silene L. Silenka, p. 410–533. – In: Goliašová K. & Michalková E. (eds), Flóra Slovenska [Flora of Slovakia] 6/3. Veda, Bratislava.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

2011

 • Mereďa P. jr., Hodálová I., Kučera J., Zozomová-Lihová J. & Letz D. R.: Genetic and morphological variation in Viola suavis s.l. (Violaceae) in the western Balkan Peninsula: two endemic subspecies revealed. Syst. Biodivers. 9(3): 211–231.

  Download pdf file

  Download zip file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. jun., Hodálová, I.: Cievnaté rastliny. – Vascular plants, pp. 36-119. In: Ambrós L., Čejka T., Černý J., Darolová A., Hodálová I., Krištofík J., Kubinská A., Mišíková K., Mereďa P. jun., Šoltés R., Šubová D., Vidlička Ľ.: Atlas druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku. – The atlas of species of european interest for NATURA 2000 sites in Slovakia. SLOVART, Bratislava. 520 pp. ISBN 978-80-556-0220-2.

  Download pdf file

  Download pdf file

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

2010

 • Slovák M., Kučera J., Zozomová-Lihová J., Hodálová I., Letz R. & Mereďa P. Jr.: Genetic and morphological variation in the Viola suavis group in the western Balkan Peninsula. In: Albach D. & Greimler J. (eds). 19th International Symposium “Biodiversity and Evolutionary Biology” of the German Botanical Society, 16.-19. September 2010, Vienna, p. 113. [poster + abstrakt]

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Hodálová I., Mereďa P. jun., Vinikarová A., Grulich V. & Rotreklová O.: A new cytotype of Jacobaea vulgaris (Asteraceae): frequency, morphology and origin. Nordic J. Bot. 28: 413–427.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. jun. [floristické údaje]. p. 17–68. – In: Kochjarová J. (ed.), Cievnaté rastliny zaznamenané v záujmovom území Floristického kurzu Tornaľa 2006. p. 17-68. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Suppl. 32/1.
 • Mereďa P. jun.: Rod Epipactis (Orchideaceae) v južnej časti Strážovských vrchov. – Zborn. Vlastiv. Múz. Považská Bystrica 1: 108–132.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

2009

2008

 • Lihová J., Mereďa P. & Hodálová I. Intraspecific variation in Viola suavis in Europe – parallel evolution of white-flowered morphotypes. In: Gradstein, R., Klatt, S., Normann, F., Weigelt, P., Willmann, R. & Wilson, R. (eds). Systematics 2008. 10th Annual Meeting of the Gesellschaft für Biologische Systematik & 18th International Symposium “Biodiversity and Evolutionary Biology” of the German Botanical Society, 7-11 April 2008, Göttingen, Germany, p. 254. [poster + abstrakt]
 • Hodálová I., Mereďa P. Jr., Mártonfi P., Mártonfiová L. & Danihelka J. 2008: Morphological characters useful for the delimitation of taxa within Viola subsect. Viola (Violaceae): a morphometric study from the West Carpathians. – Folia Geobotanica 43/1: 83–117.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Hodálová I., Mereďa P., Vinikarová A., Grulich V. & Feráková V. 2008: Polyploid cytotypes of Senecio jacobaea in Central and Eastern Europe. In: Anonymous. Xth Symposium of the International Organization of Plant Biosystematists, 2-4 July 2008, Vysoké Tatry, Slovakia, p. 64. [poster + abstract]

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Kliment J., Feráková V., Hodálová I., Kochjarová J., Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. 2008: Slovenské odborné menoslovie cievnatých rastlín a jeho vzťah k vedeckej nomenklatúre (návrh zásad, pravidiel a odporúčaní pre revíziu a tvorbu slovenského botanického názvoslovia). – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 30/1: 89–116.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. Jr, Hodálová I., Mártonfi P., Kučera J. & Lihová J. 2008a. Intraspecific variation in Viola suavis in Europe: parallel evolution of white-flowered morphotypes. – Ann. Bot. (Oxford) 102: 443–462; doi:10.1093/aob/mcn117

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Mereďa P. jun., Mártonfi P., Hodálová I., Šípošová H., Danihelka J. 2008b: Violales – Fialkotvaré, p. 80-190. – In: Goliašová H. et Šípošová H., Flóra Slovenska VI/1. Veda, Bratislava.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

2007

 • Hodálová I., Vinikarová I., Grulich V., Mereďa P. & Horová L. 2007: Senecio jacobaea. In: Marhold, K. (ed.), IAPT/IOPB chromosome data 4. – Taxon 56/4: 1269, E1–E3.

  Download pdf file

  (Printing of the file is permitted for personal use only.)

 • Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. & Mráz P. (eds.), 2007: Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. – VEDA, Bratislava.

2006

 • Deván P., Devánová K., Mereďa P. jun., Smatanová J. & Rajcová K. 2006: Charakteristika flóry záujmového územia floristického kurzu v Pruskom. 2006 /Flora description of the area surveyed during Floristic course in Pruské/. – Bull. Slov. Bot. Spoloèn., Suppl. 1/12, 28: 13–21.
 • Mereďa P. jun., Hodálová I., Mártonfi P. & Kolarčik V., 2006: Reports (17-22). p. 116-117. – In: Práz P. (ed.), Chromosome number and DNA ploidy level reports. Biologia (Bratislava), 61/1: 115-120.
 • Mereďa P. jun., 2006a: História botanického výskumu severnej časti Bielych Karpát, Považského podolia a Strážovských vrchov /History of the botanical investigation of the northern part of Biele Karpaty Mts, Považské podolie Basin and Strážovské vrchy Mts/. – Bull. Slov. Bot. Spoloèn., Suppl. 1/12, 28: 7–12.
 • Mereďa P. jun., 2006b: [floristické údaje /Floristical records/]. p. 31–102. – In: Mertanová S. & Smatanová J. (eds), Zoznam taxónov zaznamenaných na Floristickom kurze Pruské 2003 /List of taxa recorded during the Floristic course Pruské 2003/. p. 31-102. Bull. Slov. Bot. Spoloèn., Suppl. 1/12, 28.
 • Mereďa P. jun. & Mertanová S. 2006: Najdôležitejšia literatúra k flóre a vegetácii záujmového územia floristického kurzu v Pruskom /The most important papers on the flora and vegetation of the area of interest of the Floristic course in Pruské/. – Bull. Slov. Bot. Spoloèn., Suppl. 1/12, 28: 23–29.

2005

 • Mereďa P. jun., Hodálová I., Šeffer J., Lasák R., Dítě D., Kubandová M., Feráková V., Kubínska A. & Marhold K., 2005: Kritériá pre hodnotenie stavu zachovalosti (voľne sa vyskytujúcich) populácií anexových druhov rastlín na Slovensku z hľadiska ich ochrany /Criteria for Assessment of Conservation Status (of wild growing populations) of plant annex species in Slovakia from the viewpoint of their conservation/. – In: Polák P. & Saxa A. (eds), Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu, ŠOP SR, Banská Bystrica, pp. 237-245.
 • Mereďa P. jun., Hodálová I., Šeffer J., Lasák R., Dítě D., Kubandová M., Feráková V., Kubínska A. & Marhold K., 2005: Hodnotenie stavu zachovalosti populácií anexových druhov rastlín na Slovensku z hľadiska ich ochrany /Assessment of Conservation Status of populations of plant annex species in Slovakia from the viewpoint of their conservation/. – In: Polák P. & Saxa A. (eds), Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu, ŠOP SR, Banská Bystrica, pp. 246-330.

2004

 • Ripková S., Kučera V., Adamčík S. & Mereďa P., 2004: Výskyt Phleogena faginea na Slovensku. /The occurrence of Phleogena faginea in Slovakia/ – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 26: 19-22.

2002

 • Mereďa P., 2002: Additions to the lists of myxomycetes of Slovakia. – Catathelasma, Bratislava, 3: 3-9.
 • Mereďa P., 2002: Stavba pohlavných orgánov druhov rodu Epipactis (Orchidaceae) vyskytujúcich sa v Českej a Slovenskej republike. /Arrangement of generative organs in the species of the genus Epipactis (Orchidaceae) occuring in the Czech and Slovak Republics/ – Zprávy Čes. Bot. Společn., Praha, 37: 27-34.
 • Mereďa P., 2002: Morphometric and population-biological study of the species Epipactis tallosii (Orchidaceae) on the site in the Ilavská kotlina basin (western Slovakia). – Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comenianae, Bot., Bratislava, 41: 23-29.

2000

 • Mereďa P., 2000: Epipactis greuteri (Orchidaceae) – a new species of the Slovak flora. – Biologia, Bratislava, 55/1: 49-55.
 • Perný M. & Mereďa P., 2000: Príspevok k poznaniu vstavačovitých (Orchidaceae) Bielych Karpát (západné Slovensko). /Contribution to orchid flora (Orchidaceae) of the Biele Karpaty Mts (W Slovakia)/ – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 22: 101-113.

1999

 • Ripka J. & Mereďa P., 1999: Scandix pecten-veneris L. znovunájdený na Slovensku. /Scandix pecten-veneris L. refound in Slovakia/ – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 21: 69-72.
 • Mereďa P., 1999: Kľúč na určovanie druhov rodu Epipactis Zinn publikovaných z územia Slovenska. /Identification key to the species of the genus Epipactis Zinn published from Slovakia/ – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 21: 131-142.

1998

 • Mereďa P., & Potůček O., 1998: Epipactis futakii, spec. nova (Orchidaceae) – eine neue kleistogam blühende Sitter-Art aus der Slowakei. – Preslia, Praha, 70: 247-258.
 • Hájek M., Perný M. & Mereďa P., 1998: Floristický příspěvek z Bukovských vrchu a Laborecké vrchoviny (SV Slovensko). /Contribution to the flora of the Bukovské vrchy and Laborecká vrchovina Mts (NE Slovakia)/. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 21: 143-149.
 • Mereďa P., 1998: Epipactis. pp. 457-458 – In: Marhold K. & Hindák F. (eds), Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. /Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia/. Veda, Bratislava, 687 pp.
 • Mereďa P., 1998: Poznámky k rozšíreniu druhu Epipactis komoricensis Mereďa (E. leptochila agg.) na Slovensku. /Notes on distribution of the species Epipactis komoricensis Mereďa in Slovakia/. – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 20: 78-81.

1997

 • Mereďa P., 1997: Príspevok k poznaniu Epipactis pontica Taubenheim na Slovensku. /Contribution to the knowledge of Epipactis pontica Taubenheim in Slovakia/ – Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 19: 122-128.

1996

 • Mereďa P., 1996: Epipactis pseudopurpurata Mereďa, spec. nova (Orchidaceae) – eine neue autogame Sitter-Art aus der Slowakei. – Preslia, Praha, 68: 23-29.
 • Mereďa P., 1996: Epipactis komoricensis, spec. nova (Orchidaceae) – eine neue autogame Sitter-Art aus dem E. leptochila-Aggregat aus der Slowakei. – Preslia, Praha, 68: 125-134.