Publikačná činnosť

,

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • GUTTOVÁ, Anna – PALICE, Zdeněk – LIŠKA, Jiří – LACKOVIČOVÁ, Anna. Príspevok k poznaniu diverzity lišajníkov východného Slovenska = Contribution to the knowledge of lichen diversity of the Eastern Slovakia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 11-34. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • GUTTOVÁ, Anna – LACKOVIČOVÁ, Anna. Nekrológy a spomienky. RNDr. Ivan Pišút, DrSc. (*13.3.1935 – †14.12.2017). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 112-114. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ