Publikačná činnosť

Lizoň, Pavel

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • KUČERA, Viktor – LIZOŇ, Pavel – TOMŠOVSKÝ, Michal. Taxonomic divergence of the green naked-stipe members of the genus Microglossum (Helotiales). In Mycologia, 2017, vol. 109, no. 1, p. 46-54. (2.550 – IF2016). ISSN 0027-5514. Typ: ADCA