Publikačná činnosť

,

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • FEDOSOVA, Anna G. – POPOV, E. S. – LIZOŇ, Pavel – KUČERA, Viktor. Towards an understanding of the genus Glutinoglossum with emphasis on the Glutinoglossum glutinosum species complex (Geoglossaceae, Ascomycota). In Persoonia, 2018, vol. 41, p. 18-38. (8.182 – IF2017). ISSN 0031-5850. Typ: ADCA