Publikačná činnosť

Valachovič, Milan

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • JAMRICHOVÁ, E.** – BOBEK, Přemysl – ŠOLCOVÁ, Anna – TKÁČ, Peter – HÉDL, Radim – VALACHOVIČ, Milan. Lowland pine forests in the northwestern Pannonian Basin: between natural vegetation and modern plantations. In Regional Environmental Change, 2019, vol. 19, no. 8, p. 2395-2409. (2018: 3.149 – IF, Q2 – JCR, 1.220 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents). ISSN 1436-3798. Typ: ADCA