Publikačná činnosť

Hrivnák, Richard

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • DUDÁŠ, Matej – ELIÁŠ, Pavol – ELIÁŠ, Pavol jun. – HRIVNÁK, Matúš – HRIVNÁK, Richard – MARCINČINOVÁ, Margaréta – MOKRÁŇ, Marián – PLISZKO, Artur – SLEZÁK, Michal – VEVERKA, Martin. New floristic records from Central Europe 5 (reports 54-80). Editor Matej Dudáš. In Thaiszia, 2020, vol. 30, no. 1, p. 103-114. (2019: 0.131 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1210-0420. Typ: ADNB
  • HRIVNÁK, Matúš – SLEZÁK, Michal – GALVÁNEK, Dobromil – VLČKO, Jaroslav – BELANOVÁ, Eva – RÍZOVÁ, Veronika – SENKO, Dušan – HRIVNÁK, Richard**. Species Richness, Ecology, and Prediction of Orchids in Central Europe: Local-Scale Study. In Diversity-Basel, 2020, vol. 12, no. 4, art. no. 154. (2019: 1.402 – IF, Q3 – JCR, 0.541 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1424-2818. Typ: ADCA
  • HRIVNÁK, Richard** – SLEZÁK, Michal – BLANÁR, Drahoš – ŠIRKA, Pavel – ŠUMBEROVÁ, Kateřina. Vegetation affinity of species Typha shuttleworthii in the western part of the Carpathians, with Typhetum shuttleworthii as a new association to Slovakia. In Biodiversity Data Journal, 2020, vol. 8, art. no. e52151. (2019: 1.331 – IF, Q3 – JCR, 0.665 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1314-2836. Dostupné na internete: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7217979/>. Typ: ADCA
  • HRIVNÁK, Richard** – SLEZÁK, Michal – UJHÁZY, Karol – MÁLIŠ, František – BLANÁR, Drahoš – UJHÁZYOVÁ, Mariana – KLIMENT, Ján. Phytosociological approach to scree and ravine forest vegetation in Slovakia. In Annals of Forest Research : journal of forestry and environmental sciences, 2019, vol. 62, no. 2, p. 183-200. (2018: 1.596 – IF, Q3 – JCR, 0.444 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents). ISSN 1844-8135. Dostupné na internete: <https://www.afrjournal.org/index.php/afr/article/viewFile/1355/1074>. Typ: ADCA
  • HRIVNÁK, Richard** – SVITOK, Marek – KOCHJAROVÁ, Judita – JAROLÍMEK, Ivan – MACHAVA, Ján – SENKO, Dušan – SLEZÁK, Michal. Drivers of plant species composition in alder-dominated forests with contrasting connectivity. In Wetlands Ecology and Management, 2020, vol. 28, no. 1, p. 137-150. (2019: 1.221 – IF, Q4 – JCR, 0.593 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0923-4861. Typ: ADCA
  • LANDUCCI, Flavia** – ŠUMBEROVÁ, Kateřina – TICHÝ, Lubomír – HENNEKENS, Stephan M. – AUNINA, Liene – BIŢA-NICOLAE, Claudia – BORSUKEVYCH, Lyubov – BOBROV, Alexander – ČARNI, Andraž – BIE, Els de – GOLUB, Valentin – HRIVNÁK, Richard – IEMELIANOVA, Svitlana – JANDT, Ute – JANSEN, Florian – KĄCKI, Zygmunt – LÁJER, Konrád – PAPASTERGIADOU, Eva – ŠILC, Urban – SINKEVIČIENĖ, Zofija – STANČIĆ, Zvjezdana – STEPANOVIČ, Jazep – TETERYUK, Boris – TZONEV, Rossen – VENANZONI, Roberto – ZELNIK, Igor – CHYTRÝ, Milan. Classification of the European marsh vegetation (Phragmito-Magnocaricetea) to the association level. In Applied Vegetation Science, 2020, vol. 23, no. 2, p. 297-316. (2019: 2.574 – IF, Q1 – JCR, 1.115 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1402-2001. Typ: ADCA
  • WIEZIK, Maroš – PETR, Libor – JANKOVSKÁ, Vlasta – HÁJKOVÁ, Petra – JAMRICHOVÁ, E. – HRIVNÁK, Richard – KORENÁ HILLAYOVÁ, Michaela – JARČUŠKA, Benjamín – MÁLIŠ, František – HÁJEK, Michal. Western-Carpathian mountain spruce woodlands at their southern margin: natural or anthropogenic origin? = Jsou horské smrkové lesy na své jižní hranici v Západních Karpatech původní nebo antropogenně podmíněné? In Preslia, 2020, vol. 92, no. 2, p. 115-135. (2019: 4.357 – IF, Q1 – JCR, 1.489 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0032-7786. Typ: ADCA