Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • DVOŘÁK, L. – ČEJKA, Tomáš – SEMELBAUER, Marek – STLOUKAL, E. New records of Callopistromyia annulipes (Macquart, 1855)(Diptera: Ulidiidae) from Slovakia. In Folia faunistica Slovaca, 2018, vol. 22, p. 89-92. ISSN 1336-4529 online version, 1335-7522 print version. Typ: ADFB