Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • GABALDÓN, Carmen – BUSEVA, Zhanna – ILLYOVÁ, Marta – SEDA, Jaromír. Littoral vegetation improves the productivity of drainable fish ponds: Interactive effects of refuge for Daphnia individuals and resting eggs. In Aquaculture, 2018, vol. 485, p. 111-118. (2.710 – IF2017). ISSN 0044-8486. Typ: ADCA
  • ILLYOVÁ, Marta – KRNO, Iľja – BERACKO, Pavel. Vplyv využitia krajiny na abundanciu a štruktúru hyporheosu = Influence of land use on abundance and structure of hyporheos. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 44.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFK
  • ILLYOVÁ, Marta – KRNO, Iľja – BERACKO, Pavel. Vplyv využitia krajiny na abundanciu a štruktúru hyporheosu = Influence of land use on abundance and structure of hyporheos. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 44.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFK
  • ILLYOVÁ, Marta. Long-term cladoceran and copepod assemblages monitoring in the Danube floodplain area (Slovak-Hungarian stretch). In Book of Abstracts. Danube – A lifeline governed by multiple uses, pressures and a multitude of ecosystem services. The 42nd IAD Conference 2018, Smolenice, Slovakia 2-6 July 2018. – Bratislava : Institute of Geography of SAS, 2018, s. 28. ISBN 978-80-89548-07-1.(The 42nd IAD Conference 2018). Typ: AFL