Publikačná činnosť

Dítě, Daniel

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • DÍTĚ, Daniel – DÍTĚTOVÁ, Zuzana – ELIÁŠ, Pavol jun. – ŠUVADA, Robert. Rare plant species of salt marshes of the Croatian coast. In Hacquetia, 2018, vol. 17, no. 2, p. 221-234. ISSN 1581-4661. Typ: ADMB
  • HÁJKOVÁ, Petra – HÁJEK, Michal – MASLOVSKY, Oleg – PAWLIKOWSKI, Pawel – ABRAMCHUK, Marina – DÍTĚ, Daniel – PLESKOVÁ, Zuzana. New localities of some rare fen bryophyte species in Belarus = Nové lokality vzácných slatinných mechorostů v Bělorusku. In Bryonora : zpravodaj bryologicko-lichenologické sekce ČBS, 2018, č. 61, s. 27-34 + obr. príl. VII, VIII. ISSN 0862-8904. Typ: ADEB
  • HORSÁKOVÁ, Veronika – HÁJEK, Michal – HÁJKOVÁ, Petra – DÍTĚ, Daniel – HORSÁK, Michal. Principal factors controlling the species richness of European fens differ between habitat specialists and matrix-derived species. In Diversity and Distributions, 2018, vol. 24, no. 6, p. 742-754. (4.614 – IF2017). ISSN 1366-9516. Typ: ADCA