Publikačná činnosť

Vantarová, Katarína

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • HEGEDÜŠOVÁ, Katarína – KORZENIAK, Joanna – MÁJEKOVÁ, Jana – ŠKODOVÁ, Iveta. Syntaxonomical classification of mown mountain grasslands of Polygono-Trisetion alliance in Carpathians differs in various countries. In 26th Congress of the European Vegetation Survey "Diversity patterns across communities in the frame of global change: conservation challenges", Bilbao, 13-16 September 2017. Abstracts. – Bilbao : Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2017, s. 56. ISBN 978-84-9082-701-7.(26th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFK
  • HEGEDÜŠOVÁ, Katarína – PODROUŽKOVÁ MEDVECKÁ, Jana – DÍTĚ, Daniel – DÚBRAVCOVÁ, Zuzana – DUCHOŇ, Mário – JAROLÍMEK, Ivan – MAJEROVÁ BUDZÁKOVÁ, Monika – RYDZYKOVÁ, Zita – ŠIBÍK, Jozef – PETRÁŠOVÁ, Mária – PETRÍK, Anton – SENKO, Dušan – SVITKOVÁ, Ivana – VALACHOVIČ, Milan. Plot size effect on species richness along an altitudinal transects in the Dolina siedmich prameňov Valley, Belianske Tatry Mts, Slovakia. In 26th Congress of the European Vegetation Survey "Diversity patterns across communities in the frame of global change: conservation challenges", Bilbao, 13-16 September 2017. Abstracts. – Bilbao : Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2017, s. 57. ISBN 978-84-9082-701-7.(26th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFK
  • JANIŠOVÁ, Monika – ŠKODOVÁ, Iveta – HEGEDÜŠOVÁ, Katarína – KOCHJAROVÁ, Judita. Seed bank and seedling recruitment of endangered Tephroseris longifolia subsp moravica (Asteraceae). In Folia Geobotanica : a journal of plant ecology and systematics, 2016, vol. 51, no. 4, p. 343-360. (1.433 – IF2015). (2016 – Current Contents). ISSN 1211-9520. Typ: ADCA
  • KLIMENT, Ján – BERNÁTOVÁ, Dana – DÍTĚ, Daniel – DÍTĚTOVÁ, Zuzana – HEGEDÜŠOVÁ, Katarína – HRIVNÁK, Richard – JASÍK, Marián – KUČERA, Peter – NECHAJ, Juraj – OČKA, Stanislav – SLEZÁK, Michal – ŠÍPOŠOVÁ, Helena – ŠKOVIROVÁ, K. – ŠTĚPÁNEK, J. – TOPERCER, Ján – UJHÁZY, Karol. Nové poznatky o rozšírení cievnatých rastlín vo Veľkej Fatre = New information on distribution of vascular plants in the Veľká Fatra Mts. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2017, roč. 39, č. 1, s. 13-53. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • PETRÁŠOVÁ, Mária – PODROUŽKOVÁ MEDVECKÁ, Jana – BAZALOVÁ, Denisa – BOTKOVÁ, Katarína – HEGEDÜŠOVÁ, Katarína – MÁJEKOVÁ, Jana – ŠKODOVÁ, Iveta – ZALIBEROVÁ, Mária – JAROLÍMEK, Ivan. Robinia pseudoacacia plantations as the factor of homogenization of the Carpathian forest vegetation. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia : The Second Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Ecological and evolutionary facets of biodiversity", 28-30 September 2017, Cluj-Napoca, Romania, 2017, vol. 62, sp. iss., p. 184-185. ISSN 1221-8103. Typ: AFK
  • PODROUŽKOVÁ MEDVECKÁ, Jana – PETRÁŠOVÁ, Mária – BAZALOVÁ, Denisa – BOTKOVÁ, Katarína – HEGEDÜŠOVÁ, Katarína – JAROLÍMEK, Ivan – MÁJEKOVÁ, Jana – ZALIBEROVÁ, Mária – ŠKODOVÁ, Iveta. Horizontal and vertical structure and its effect on the level of invasion of forest stands. In 26th Congress of the European Vegetation Survey "Diversity patterns across communities in the frame of global change: conservation challenges", Bilbao, 13-16 September 2017. Abstracts. – Bilbao : Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2017, s. 78. ISBN 978-84-9082-701-7.(26th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFK