Publikačná činnosť

Kormuťák, Andrej

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • KORMUŤÁK, Andrej – GALGÓCI, Martin – SUKENIKOVÁ, Denisa – BOLEČEK, P. – LIBANTOVÁ, Jana – GÖMÖRY, Dušan. Maternal inheritance of chloroplast DNA in Pinus mugo Turra: a case study of Pinus mugo x Pinus sylvestris crossing. In Plant Systematics and Evolution, 2018, vol. 304, no.1, p. 71-76. (1.452 – IF2017). ISSN 0378-2697. Typ: ADCA