Publikačná činnosť

Gajdošová, Alena

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • HUNKOVÁ, Júlia – LIBIAKOVÁ, Gabriela – FEJÉR, Jozef – VUJOVIC, Tatjana – GAJDOŠOVÁ, Alena. Testing of different iron sources and concentrations on shoot multiplication of blackberry (Rubus fruticosus L.). In GENETIKA-BELGRADE, 2018, vol. 50, no. 1, p. 351 – 356. ISSN 0534-0012. Typ: ADMA