Publikačná činnosť

Gajdošová, Alena

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • HUNKOVÁ, Júlia – LIBIAKOVÁ, Gabriela – FEJÉR, Jozef – VUJOVIC, Tatjana – GAJDOŠOVÁ, Alena. Testing of different iron sources and concentrations on shoot multiplication of blackberry (Rubus fruticosus L.). In GENETIKA-BELGRADE, 2018, vol. 50, no. 1, p. 351 – 356. (0.392 – IF2017). ISSN 0534-0012. Typ: ADMA
  • HUNKOVÁ, Júlia – HRICOVÁ, Andrea – ŽIAROVSKÁ, Jana – LIBIAKOVÁ, Gabriela – GAJDOŠOVÁ, Alena. Stanovenie somaklonálnej variability Vaccinium corymbosum odrody "Brigitta Blue" v adventívnych výhonkoch získaných in vitro. J. Hunková, A. Hricová, J. Žiarovská, G. Libiaková, A. Gajdošová. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregore Mendela 2018 : 12. – 14. 9. 2018. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 61. ISBN 978-80-223-4545-3. Typ: AFH
  • RAŽNÁ, Katarína – BEŽO, M. – ŽIAROVSKÁ, Jana – ŠTEFÚNOVÁ, Veronika – FILOVÁ, Angela – GAJDOŠOVÁ, Alena – OSTROLUCKÁ, Mária-Gabriela – HRICOVÁ, Andrea – LIBIAKOVÁ, Gabriela. Explantátové kultúry rastlín. Prvé. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 151 s. ISBN 978-80-552-1860-1. Typ: ACB