Publikačná činnosť

Salaj, Terézia

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • HAZUBSKA-PRZYBYL, Teresa – CHMIELARZ, Pawel – WAWRZYNIAK, Mikolaj – OBARSKA, Agata – SALAJ, Terézia. Effectiveness of Pinus nigra embryogenic tissue cryopreservation by the stepwise pregrowth-dehydration method: preliminary results. In Biologia i ekologia rostlin drzewiastych : 2. konferencja naukowa. – Poznaň : Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, 2018, p. 205 – 206. ISBN 978-83-7986-191-0. Typ: AFG