Publikačná činnosť

Salaj, Terézia

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • HAZUBSKA-PRZYBYL, Teresa – CHMIELARZ, Pawel – WAWRZYNIAK, Mikolaj – OBARSKA, Agata – SALAJ, Terézia. Effectiveness of Pinus nigra embryogenic tissue cryopreservation by the stepwise pregrowth-dehydration method: preliminary results. In Biologia i ekologia rostlin drzewiastych : 2. konferencja naukowa. – Poznaň : Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, 2018, p. 205-206. ISBN 978-83-7986-191-0. Typ: AFG
  • KLUBICOVÁ, Katarína – UVÁČKOVÁ, Ľubica – DANCHENKO, Maksym – NEMEČEK, Peter – ŠKULTÉTY, Ľudovít – SALAJ, Ján – SALAJ, Terézia. Somatická embryogenéza u Pinus nigra na úrovni proteómu. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregore Mendela 2018 : 12. – 14. 9. 2018 Bratislava. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 97. ISBN 978-80-223-4545-3. Typ: AFH