Publikačná činnosť

Moravčíková, Jana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • BOSZORÁDOVÁ, Eva – BARDÁČOVÁ, Monika – GREGOROVÁ, Zuzana – RANUŠOVÁ, Petra – ADAMCOVÁ, Vanda – KOVALENKO, Maria – HORNÍK, Miroslav – HAUPTVOGEL, Pavel – MORAVČÍKOVÁ, Jana – MATUŠÍKOVÁ, Ildikó. Plant Tolerance to Matal Stress – Studying Cadmium Uptake in Crops. In Plant Abiotic Stress Tolerance V : July 5-6, 2018. – Vienna : VISCEA, 2018, p. 41. Typ: AFG
  • GÁLOVÁ, Zdenka – BALÁŽOVÁ, Želmíra – CHRENEK, P. – CHŇAPEK, Milan – LIBANTOVÁ, Jana – MATUŠÍKOVÁ, Ildikó – MORAVČÍKOVÁ, Jana – SALAJ, Ján – DRÁBEKOVÁ, Janka. Metódy a techniky génových manipulácií. : druhé doplnené vydanie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 199 s. ISBN 978-80-552-1805-2. Typ: ACB
  • MIHÁLIK, Daniel – GUBIŠOVÁ, Marcela – KRAIC, Ján – HUDCOVICOVÁ, Martina – HAVRLENTOVÁ, Michaela – MORAVČÍKOVÁ, Jana – GLASA, Miroslav – MATUŠÍKOVÁ, Ildikó. Introduction of a synthetic Thermococcus-derived alpha-amlyase gene into barley genome for increased enzyme thermostability in grains. In Electronic Journal of Biotechnology, 2017, vol. 30, p. 1-5. (1.527 – IF2016). ISSN 0717-3458. Typ: ADMA
  • RAŽNÁ, Katarína – HLAVAČKOVÁ, Lívia – MORAVČÍKOVÁ, Jana – DALMAY, T. – XU, P. The identification of spatial and temporal role of lus-mir172e and lus-mir396c. In 2nd Cost iplanta conference RNAi: The future of cross talk Focus on RNAi technology (WG1) and application (WG2), : February, 14-16 2018. – Poznan : Faculty of Biology Adam Mickiewicz University, 2018. Typ: AFG
  • ZIMOVÁ, Mária – BOSZORÁDOVÁ, Eva – MORAVČÍKOVÁ, Jana. Preparation of transgenic tobacco plants for functional analyses of dehydrin gene At1g54410. In Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia : zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018, 11. Apríl 2018. M. Horník. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, 2018, p. 225-229. ISBN 978-80-8105-925-4. Typ: AFD