Publikačná činnosť

Kučera, Jaromír

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • FAČKOVCOVÁ, Zuzana – SLOVÁK, Marek – KUČERA, Jaromír – GUTTOVÁ, Anna. Is Solenopsora cesatii an indicator of relictual and refugial character of mid-altitudinal forest rock assemblages in the Carpathians? In Lichen Genomics Workshop II. Institute of Plant Sciences, University of Graz, Austria. 2-5 November 2017 (Program and Abstracts). – Fritschiana, vol. 85 (2017), s. 21. ISSN 1024-0306. Typ: AFK
  • SLOVÁK, Marek – ŠTUBŇOVÁ, Eliška – PLECENÍKOVÁ, Andrea – PAUN, Ovídiu – MANDÁKOVÁ, Terezie – HODÁLOVÁ, Iva – KOCHJAROVÁ, Judita – VALACHOVIČ, Milan – KUČERA, Jaromír. Notes on the evolution and biogeography of Carpathian members of the genus Soldanella (Primulaceae). In Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia : The Second Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Ecological and evolutionary facets of biodiversity", 28-30 September 2017, Cluj-Napoca, Romania, 2017, vol. 62, sp. iss., p. 68-69. ISSN 1221-8103. Typ: AFG
  • ŠTUBŇOVÁ, Eliška – HODÁLOVÁ, Iva – KUČERA, Jaromír – MÁRTONFIOVÁ, Lenka – SVITOK, Marek – SLOVÁK, Marek. Karyological patterns in the European endemic genus Soldanella L.: Absolute genome size variation uncorrelated with cytotype chromosome numbers. In American Journal of Botany, 2017, vol. 104, no. 8, p. 1241-1253. (3.050 – IF2016). ISSN 0002-9122. Typ: ADCA