Publikačná činnosť

Mereďa, Pavol

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • ELIÁŠ, Pavol jun. – BUREŠ, Jan – DÍTĚ, Daniel – ELIÁŠ, Pavol – GRULICH, Vít – HODÁLOVÁ, Iva – KOŠŤÁL, Jaroslav – KOUTECKÝ, Petr – MEREĎA, Pavol, ml. – RYDLO, Jaroslav – VALACHOVIČ, Milan – VYMYSLICKÝ, Tomáš. Rastliny zaznamenané počas Floristického kurzu v Zlatých Moravciach = Plants recorded during the Floristic course held in the Zlaté moravce town. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti : Flóra okolia Zlatých Moraviec. Zborník výsledkov 51. Floristického kurzu SBS a ČBS v Zlatých Moravciach 1. – 7. 7. 2012, 2018, roč. 40, suppl. 1, s. 49-92. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • MÁJEKOVÁ, Jana – MEREĎA, Pavol, ml. – ZALIBEROVÁ, Mária – HODÁLOVÁ, Iva. Výsledky Floristického minikurzu konaného v roku 2017 v okolí Stupavy a Bratislavy-Devínskeho Jazera (západné Slovensko) = Results of the Floristic mini-course held in 2017 in the Stupava and Bratislava-Devínske Jazero towns surroudings (Western Slovakia). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 55-62. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • MEREĎA, Pavol, ml. Životné jubileá. Doc. RNDr. Viera Feráková, CSc. oslávila 80. narodeniny. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 2, s. 196-212. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
  • MEREĎA, Pavol, ml. Životné jubileá. Doc. RNDr. Viera Feráková, CSc. oslávila 80. narodeniny. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 2, s. 196-212. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
  • MEREĎA, Pavol, ml. Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2017. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 3-9. ISSN 1337-7043. Typ: GII