Publikačná činnosť

Mereďa, Pavol

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • MÁJEKOVÁ, Jana – LETZ, Dominik Roman – MEREĎA, Pavol, ml. – ZALIBEROVÁ, Mária – HODÁLOVÁ, Iva. Výsledky Floristického minikurzu konaného v roku 2019 v Bratislave, v mestských častiach Rača a Vajnory = Results of the Floristic mini-course held in 2019 in Bratislava boroughs of Rača and Vajnory. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2020, roč. 42, č. 1, s. 75-92. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • MEREĎA, Pavol, ml. Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2019. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2020, roč. 42, č. 1, s. 3-14. ISSN 1337-7043. Typ: GII
  • OLŠAVSKÁ, Katarína – MEREĎA, Pavol, ml. – ŠINGLIAROVÁ, Barbora – ŠPANIEL, Stanislav**. Lectotype of Solidago ×niederederi (Asteraceae) selected from a recently rediscovered original material. In Phytotaxa, 2020, vol. 438, no. 1, p. 62-64. (2019: 1.007 – IF, Q3 – JCR, 0.446 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1179-3155. Typ: ADCA