Publikačná činnosť

Skokanová, Katarína

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • JANIŠOVÁ, Monika – SKOKANOVÁ, Katarína – HLÁSNY, Tomáš. Ecological differentiation, speciation, and rarity: How do they match in Tephroseris longifolia agg. (Asteraceae)? In Ecology and Evolution, 2018, vol. 8, no. 5, p. 2453-2470. ISSN 2045-7758. Typ: ADCA