Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • BOSZORÁDOVÁ, Eva – BARDÁČOVÁ, Monika – GREGOROVÁ, Zuzana – RANUŠOVÁ, Petra – ADAMCOVÁ, Vanda – KOVALENKO, Maria – HORNÍK, Miroslav – HAUPTVOGEL, Pavel – MORAVČÍKOVÁ, Jana – MATUŠÍKOVÁ, Ildikó. Plant Tolerance to Matal Stress – Studying Cadmium Uptake in Crops. In Plant Abiotic Stress Tolerance V : July 5-6, 2018. – Vienna : VISCEA, 2018, p. 41. Typ: AFG
  • ZIMOVÁ, Mária – BOSZORÁDOVÁ, Eva – MORAVČÍKOVÁ, Jana. Preparation of transgenic tobacco plants for functional analyses of dehydrin gene At1g54410. In Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia : zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018, 11. Apríl 2018. M. Horník. – Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, 2018, p. 225-229. ISBN 978-80-8105-925-4. Typ: AFD