Publikačná činnosť

Senko, Dušan

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • SLEZÁK, Michal – PETRÁŠOVÁ, Mária – JAROLÍMEK, Ivan – SENKO, Dušan – HRIVNÁK, Richard. Riparian floodplain forests in Slovakia – drivers of species composition and richness variability. In 27th Congress of the European Vegetation Survey, 23-26 May, 2018, Wrocław, Poland. "Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and concepts". Book of Abstracts. – Wrocław : Botanical Garden, University of Wrocław, 2018, s. 156. ISBN 978-83-950944-0-8.(27th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFK
  • SVITOK, Marek – NOVIKMEC, Milan – HAMERLÍK, Ladislav – KOCHJAROVÁ, Judita – OŤAHEĽOVÁ, Helena – PAĽOVE-BALANG, Peter – SENKO, Dušan – MATÚŠOVÁ, Zuzana – BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Sú environmentálne premenné užitočnou pomôckou pre identifikáciu prioritných habitatov pre ochranu vodných makrofytov v malých vodných nádržiach? = Are environmental surrogates a useful tool for prioritization of habitats for conservation of aquatic macrophytes in ponds? In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 92.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFG