Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2019:
  • SALAJ, Terézia – KLUBICOVÁ, Katarína – MATÚŠOVÁ, Radoslava – SALAJ, Ján. Somatic Embryogenesis in Selected Conifer Trees Pinus nigra Arn. and Abies Hybrids. In Frontiers in Plant Science, 2019, vol. 10, art. no. 13. ISSN 1664-462X. Typ: ADCA