Publikačná činnosť

Klubicová, Katarína

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • KLEMAN, Juraj – KLUBICOVÁ, Katarína – DANCHENKO, Maksym – FRÁTRIKOVÁ, Monika – RAJNINEC, Miroslav – ŠKULTÉTY, Ľudovít – MATÚŠOVÁ, Radoslava. Proteomics informed by transcriptomics approach to parasitic weeds of the Orobanchaceae family. In Book of Abstracts of the 13 th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs : Smolenice Castle, September 17-19, 2018. – Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 44. ISBN 978-80-552-1874-8. Typ: AFH
  • KLUBICOVÁ, Katarína – UVÁČKOVÁ, Ľubica – DANCHENKO, Maksym – NEMEČEK, Peter – ŠKULTÉTY, Ľudovít – SALAJ, Ján – SALAJ, Terézia. Somatická embryogenéza u Pinus nigra na úrovni proteómu. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregore Mendela 2018 : 12. – 14. 9. 2018 Bratislava. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 97. ISBN 978-80-223-4545-3. Typ: AFH