Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • FRÁTRIKOVÁ, Monika – BAUER, Miroslav – JOPČÍK, Martin – LIBANTOVÁ, Jana. Simple veritification of vitro – grown clones of the genus Drosera L. using its molecular markers. In Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 2018, vol. 17, no. 1, p. 159-164. (0.448 – IF2017). ISSN 1644-0692. Typ: ADMA
  • FRÁTRIKOVÁ, Monika – RAJNINEC, Miroslav – KLEMAN, Juraj – JOPČÍK, Martin – LIBANTOVÁ, Jana. The expression of ß-1,3-glucanase from Drosera binata in the E. coli expression system. In Book of Abstracts of the 13 th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs : Smolenice Castle, September 17-19, 2018. – Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 35. ISBN 978-80-552-1874-8. Typ: AFH
  • JOPČÍK, Martin – RAJNINEC, Miroslav – ŠIMKOVIČ, Martin – SALAJ, Ján. The testing of potential plant resources for production of isothiocyanates in vitro. In Book of Abstracts of the 13 th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs : Smolenice Castle, September 17-19, 2018. – Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 40. ISBN 978-80-552-1874-8. Typ: AFH
  • LIBANTOVÁ, Jana – JOPČÍK, Martin – FRÁTRIKOVÁ, Monika – RAJNINEC, Miroslav. Mäsožravé rastliny rodu Drosera – zdroj génov pre hydrolytické enzýmy – chitinázy so silným antifungálnym potenciálom. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregora Mendela 2018 : 12. – 14. 9. 2018 Bratislava. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 69. ISBN 978-80-223-4545-3. Typ: AFH
  • RAJNINEC, Miroslav – LIBANTOVÁ, Jana – JOPČÍK, Martin – FRÁTRIKOVÁ, Monika – KLEMAN, Juraj. Round – leaf sundew (Drosera rotundifolia L.) chitinase expression and characterisation in bacterial expression system. In Book of Abstracts of the 13 th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs : Smolenice Castle, September 17-19, 2018. – Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, p. 56. ISBN 978-80-552-1874-8. Typ: AFH