Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • FRÁTRIKOVÁ, Monika – BAUER, Miroslav – JOPČÍK, Martin – LIBANTOVÁ, Jana. Simple veritification of vitro – grown clones of the genus Drosera L. using its molecular markers. In Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 2018, vol. 17, no. 1, p. 159-164. (0.448 – IF2017). ISSN 1644-0692. Typ: ADMA