Publikačná činnosť

Jopčík, Martin

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • FRÁTRIKOVÁ, Monika – BAUER, Miroslav – JOPČÍK, Martin – LIBANTOVÁ, Jana. Simple veritification of vitro – grown clones of the genus Drosera L. using its molecular markers. In Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 2018, vol. 17, no. 1, p. 159-164. (0.448 – IF2017). ISSN 1644-0692. Typ: ADMA
  • LIBANTOVÁ, Jana – JOPČÍK, Martin – FRÁTRIKOVÁ, Monika – RAJNINEC, Miroslav. Mäsožravé rastliny rodu Drosera – zdroj génov pre hydrolytické enzýmy – chitinázy so silným antifungálnym potenciálom. In Genetická konferencia genetickej spoločnosti Gregore Mendela 2018 : 12. – 14. 9. 2018 Bratislava. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 69. ISBN 978-80-223-4545-3. Typ: AFH