Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2019:
  • KORMUŤÁK, Andrej – BRANÁ, Martina – GALGÓCI, Martin – MAŇKA, Peter – SUKENÍKOVÁ, Denisa – LIBANTOVÁ, Jana – GOMORY, D. Pollen fertility and seed viability of putative hybrid swarms of Pinus sylvestris and Pinus mugo in Slovakia. In Silvae Genetica, 2019, vol. 68, no. 1, p. 14-21. ISSN 0037-5349. Typ: ADCA