Publikačná činnosť

,

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Artificial ponds in Central Europe do not fall behind the natural ponds in terms of macrophyte diversity. In Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 2018, vol. 419, article number: 8. ISSN 1961-9502. Typ: ADCA
  • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Comparative Macrophyte Diversity of Waterbodies in the Central European landscape. In Wetlands, 2018, vol. 38, no. 3, p. 451-459. ISSN 0277-5212. Typ: ADCA
  • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Můžeme umělé stojaté vody považovat za vhodný náhradní biotop pro vodní rostliny? In Vodárenská biologie 2018. Sborník konference Vodárenská biologie 2018, 6. a 7. února 2018, Praha. Editori Jana Říhová Ambrožová, Alena Pecinová ; recenzenti Jana Říhová Ambrožová, Pavlína Čiháková. – Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2018, s. 135-140. ISBN 978-80-88238-06-5. Typ: AFC
  • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Význam umělých stojatých vod pro diverzitu makrofytů = The role of artificial ponds for macrophyte diversity. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 32.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFK
  • SVITOK, Marek – NOVIKMEC, Milan – HAMERLÍK, Ladislav – KOCHJAROVÁ, Judita – OŤAHEĽOVÁ, Helena – PAĽOVE-BALANG, Peter – SENKO, Dušan – MATÚŠOVÁ, Zuzana – BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Sú environmentálne premenné užitočnou pomôckou pre identifikáciu prioritných habitatov pre ochranu vodných makrofytov v malých vodných nádržiach? = Are environmental surrogates a useful tool for prioritization of habitats for conservation of aquatic macrophytes in ponds? In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 92.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFG