Publikačná činnosť

Botková, Katarína

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2019:
  • SLABEJOVÁ, Denisa – BACIGÁL, Tomáš – HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína – MÁJEKOVÁ, Jana – MEDVECKÁ, Jana – MIKULOVÁ, Katarína – ŠIBÍKOVÁ, Mária – ŠKODOVÁ, Iveta – ZALIBEROVÁ, Mária – JAROLÍMEK, Ivan. Comparison of the understory vegetation of native forests and adjacent Robinia pseudoacacia plantations in the Carpathian-Pannonian region. In Forest Ecology and Management, 2019, vol. 439, p. 28-40. (3.126 – IF2018). ISSN 0378-1127. Typ: ADCA