Publikačná činnosť

Čejka, Tomáš

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • ILLYOVÁ, MartaČEJKA, Tomáš. Sú kanále refúgiá vzácnych druhov? In Limnologický spravodajca. Zborník abstraktov, 10. jarný limnologický seminár, 27.-28. apríl 2017, Banská Štiavnica, 2017, roč. 11, suppl. 1, s. 12. ISSN 1337-2971. Typ: AFH