Publikačná činnosť

Čejka, Tomáš

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • ČEJKA, Tomáš** – BERACKO, Pavel – MATEČNÝ, I. The impact of the Gabčíkovo hydroelectric power barrier on the Danube floodplain environment—the results of long-term monitoring of land snail fauna. In Environmental Monitoring and Assessment, 2020, vol. 192, no. 1, art. no. 30. (2019: 1.903 – IF, Q3 – JCR, 0.571 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0167-6369. Typ: ADCA
  • ČEJKA, Tomáš – ČERNECKÝ, Ján – ĎURICOVÁ, Viktória. Rozšírenie, ekológia a ochrana kotúľky štíhlej (Anisus vorticulus) na Slovensku = Distribution, ecology and conservation of the Little whirlpool ramshorn snail (Anisus vorticulus) in Slovakia. In Malacologica Bohemoslovaca : journal about molluscs in Europe, 2020, vol. 19, p. 9-19. ISSN 1336-6939. Dostupné na internete: <http://mollusca.sav.sk/pdf/19/19.Cejka.htm>. Typ: ADFB
  • SABOL, Martin – ČEJKA, Tomáš – DÖPPES, Doris – ROSENDAHL, Wilfried. Ulitníky a stavovce (okrem rosomáka a medveďov jaskynných) z Medvedej jaskyne v Slovenskom Raji (Slovensko) = Gastropods and vertebrates (except for wolverine and cave bear) from Medvedia jaskyňa Cave in the Slovenský raj Mts. (Slovakia). In Medvedia jaskyňa v Slovenskom raji. Paleontologický výskum 2007-2009. 1. vyd. – Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2019, s. 56-75. ISBN 978-80-85173-33-8. Typ: ABD