Publikačná činnosť

Cetlová, Veronika

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • CETLOVÁ, VeronikaŠLENKER, Marek. Taxonómia a fylogenetické štúdie druhov rodu Odontarrhena C.A.Mey. ex Ledeb. (Brassicaceae). In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editor Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; rec. Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 75-79. ISBN 978-80-223-4517-0.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
  • CETLOVÁ, VeronikaŠLENKER, MarekMELICHÁRKOVÁ, AndreaZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, JuditaMARHOLD, KarolŠPANIEL, Stanislav. Taxa of the genus Odontarrhena (Brassicaceae) in Balkan – taxonomy and phylogenetic relationships. In Botany 2018. Abstracts. July 21 – 25, 2018, Rochester, Minnesota. – Rochester, Minnesota : AFS, ASPT, BSA, CBA, IAPT, SHC, 2018, s. 409.(Botany 2018). Typ: AFK
  • ŠLENKER, MarekCETLOVÁ, Veronika. Špecifikácia sekvencie TATA boxu a Y polí v génoch rezistencie Arabidopsis thaliana. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editor Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; rec. Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 637-642. ISBN 978-80-223-4517-0.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
  • ŠPANIEL, Stanislav – HABURAJOVÁ, Lýdia – CETLOVÁ, Veronika. Diploid and tetraploid cytotypes and subspecies of Odontarrhena tortuosa (Brassicaceae) in Pannonia: differences in morphology, ecology and genome size. In Phytotaxa, 2018, vol. 358, no. 2, p. 162-180. ISSN 1179-3155. Typ: ADCA
  • ŠPANIEL, Stanislav – KAPLAN, Klaus – BOVIO, Maurizio – MÁRTONFIOVÁ, Lenka – CETLOVÁ, Veronika. Alyssum rossetii (Brassicaceae), a new species from the Aosta Valley in Italy based on morphological and genome size data. In Phytotaxa, 2018, vol. 360, no. 3, p. 269-281. ISSN 1179-3155. Typ: ADCA