Publikačná činnosť

Cetlová, Veronika

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • CETLOVÁ, VeronikaŠLENKER, Marek. Mikroevolučné a taxonomické štúdie jednoročných zástupcov rodu Alyssum L. (Brassicaceae). In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori M. Galamboš, V. Džugalová, A. Ševčovičová, A. Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2017, s. 72-77. ISBN 978-80-223-4310-7. Typ: AFD
  • CETLOVÁ, VeronikaŠLENKER, MarekPLECENÍKOVÁ, AndreaZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, JuditaMARHOLD, KarolŠPANIEL, Stanislav. Phylogenetic relationships among annual species of Alyssum (Brassicaceae): origin of putative allopolyploid A. siculum. In Botany 2017. Abstracts. June 24 – 28, 2017, Fort Worth, Texas. – Fort Worth, Texas : AFS, ASPT, ABLS, BSA, IAPT, SHC, 2017, s. 221. Dostupné na internete: <https://issuu.com/botanicalsocietyofamerica/docs/abstracts2017>(Botany 2017). Typ: AFK
  • ŠLENKER, MarekCETLOVÁ, VeronikaBAZALOVÁ, Denisa. Promótorove elementy génov rezistencie Arabidopsis thaliana. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori M. Galamboš, V. Džugalová, A. Ševčovičová, A. Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2017, s. 727-732. ISBN 978-80-223-4310-7. Typ: AFD
  • ŠLENKER, MarekCETLOVÁ, VeronikaBAZALOVÁ, Denisa. Dokáže autopolyploid tolerovať širšie environmentálne spektrum ako materský druh? In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori M. Galamboš, V. Džugalová, A. Ševčovičová, A. Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2017, s. 722-726. ISBN 978-80-223-4310-7. Typ: AFD