Publikačná činnosť

Bittnerová, Silvia

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • BITTNEROVÁ, Silvia. Vplyv rôznych manažmentových opatrení na pôdne vlastnosti poloprirodzenách travinno-bylinných spoločenstiev. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori M. Galamboš, V. Džugalová, A. Ševčovičová, A. Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2017, s. 1483 – 1488. ISBN 978-80-223-4310-7. Typ: AFD
  • BITTNEROVÁ, SilviaGALVÁNEK, DobromilJANIŠOVÁ, Monika – UHLIAROVÁ, Eva – UJHÁZY, Karol – UJHÁZYOVÁ, Mariana – TURISOVÁ, Ingrid. Influence of different management treatments on functional diversity in the semi-natural grassland communities. In Book of Abstracts. 14th Eurasian Grassland Conference "Semi-natural Grasslands Across Borders", 4-11 July 2017, Riga (Latvia) and Western Lithuania. – Latvia : University of Latvia, 2017, s. 20. ISBN 978-9934-18-251-8.(14th Eurasian Grassland Conference Semi-natural Grasslands Across Borders). Typ: AFG
  • MAGNES, Martin – JANIŠOVÁ, MonikaBITTNEROVÁ, Silvia – SUJA, Jozef – UJHÁZY, Karol – UHLIAROVÁ, Eva – SENGL, Philipp, Sengl. Grazing abandonment results in decline of zoo-choric species – an evidence from dark diversity analysis in Central European grasslands. In Book of Abstracts. 14th Eurasian Grassland Conference "Semi-natural Grasslands Across Borders", 4-11 July 2017, Riga (Latvia) and Western Lithuania. – Latvia : University of Latvia, 2017, s. 39. ISBN 978-9934-18-251-8.(14th Eurasian Grassland Conference Semi-natural Grasslands Across Borders). Typ: AFG