Publikačná činnosť

Demecsová, Loriana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • DEMECSOVÁ, LorianaTAMÁS, LadislavZELINOVÁ, Veronika. The mystery of Nitric oxide synthase in barley. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; recenzenti Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 86-91. ISBN 978-80-223-4517-0.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
  • DEMECSOVÁ, LorianaTAMÁS, LadislavZELINOVÁ, Veronika. L-NAME Decreases the Amount of Nitric Oxide via Superoxide Generation in Barley Root Tip. In International Conference Plant Abiotic Stress Tolerance V : Programme and Abstracts, Vienna, Austria, July 5-6, 2018. – Vienna : VISCEA, 2018, s. 37.(International Conference Plant Abiotic Stress Tolerance V). Typ: AFK
  • TAMÁS, LadislavDEMECSOVÁ, LorianaZELINOVÁ, Veronika. L-NAME decreases the amount of nitric oxide and enhances the toxicity of cadmium via superoxide generation in barley root tip. In Journal of Plant Physiology : biochemistry, physiology, molecular biology and functional biotechnology of plants, 2018, vol. 224-225, p. 68-74. (2.833 – IF2017). ISSN 0176-1617. Typ: ADCA